گوناگون

دیدار کوتاه ظریف و اوباما

این برای اولین بار در تاریخ روابط سیاسی جمهوری اسلامی و آمریکاست که یک مقام عالی جمهوری اسلامی با رییس جمهوری ایالات متحده آمریکا رو در رو صحبت می کند …

روز گذشته پس از پایان سخنرانی دکتر روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل، دکتر ظریف در حال خروج از سالن مجمع بود که “به طور اتفاقی” با آقایان اوباما، رئیس جمهور و جان کری وزیر امور خارجه آمریکا که در حال ورود به محل مجمع بودند مواجه شد و سلام و احوالپرسی مختصری داشتند و دو طرف با یکدیگر دست دادند.

فشرده خبر ایسنا

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا