اخبار

پیامد اجرای هدفمندی یارانه‌ها؛ گسترش فقر در جامعه

برآورد ها حاکی از ان است که پنج سال پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها فقر در ابعادی سخت نگران کننده گسترش یافته و هر خانواده دست کم ماهانه ۹۷۴ هزار تومان کسری دارد؛با ادامه اجرای این برنامه ها بویژه آزاد سازی قیمت ها باید در انتظار وخیم تر شدن معیشت مردم بود …

نتایج هدفمندی یارانه‌ها در آیینه جدیدترین آمار بانک مرکزی از هزینه و درآمد خانوار؛

پنج سال پس ازاجرای هدفمندی یارانه‌ها مطابق نسخه های صندق بین المللی پول و بانک جهانی درآمد مردم در سراسر کشور به شدت کاهش یافته است.در این خصوص آمار نشانگر این واقعیت است :” ماه به ماه رشد قیمت‌ها توان خرید مردم را کاهش داد و امروز پس از گذشت پنج سال از آغاز هدفمندی یارانه‌ها می‌بینیم که نه‌تنها سطح رفاه خانوارها افزایش نیافته است بلکه مصرف مواد غذایی اساسی مانند شیر، گوشت، برنج و نان در سبد خوراکی خانوار آب رفته است. نه‌تنها مصرف مواد غذایی اساسی بلکه تمام مصارف با استناد به جدیدترین آمار بانک مرکزی از هزینه و درآمد خانوار در سال ۹۳، کمتر شده است.”

“هر خانواده در سال ۱۳۸۹ یعنی سالی” که هدفمندی یارانه‌ها برای بهتر شدن زندگی مردم آغاز شد”؛ دو هزار و ۳۱۸ کیلوگرم مواد خوراکی و آشامیدنی مصرف می‌کرد ولی این مصرف در سال ۹۳ به یک هزار و ۸۷۴ کیلوگرم رسیده است که نشان می‌دهد سبد غذایی مردم ۱۵/۱۹ درصد کوچک‌تر شده است. اگر فقط ملاک مقایسه‌مان مقدار مصرف اقلام خوراکی و آشامیدنی اساسی باشد میزان مصرف از یک هزار و ۷۶ کیلوگرم به ۸۴۶ کیلوگرم کاهش یافته که به این ترتیب ۳۷/۲۱ درصد افت مصرف مشاهده می‌شود.به طور مثال در مورد مصرف برنج درحالی که در سال ۸۹، هر نفر ۹۷/۴۲ کیلوگرم برنج در سال مصرف می‌کرد؛ میزان مصرف در سال ۹۳ به ۲۹/۳۵ کیلوگرم کاهش یافت.”

“مقایسه هزینه و درآمد خانوارها طبق معمول از عقب‌ماندگی درآمدها نسبت به هزینه افراد حکایت دارد.با محاسبه هزینه و درآمد خانوار در سال ۹۳ می‌توان گفت که هر خانواده برای تامین مایحتاج خود در ماه ۹۷۴ هزار و ۸۵۸ تومان کسری دارد. عقب ماندگی درآمد از هزینه همواره وجود داشته است.”

گزیده گزارش اعتماد

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا