ویدئو

هوشنگ ابتهاج (سایه) : چه مبارک است این غم که تو در دلم نهادی

چه مبارک است این غم که تو در دلم نهادی
به غمت که هرگز این غم ندهم به هیچ شادی…

ز تو دارم این غمِ خوش به جهان از این چه خوشتر
تو چه دادی‌اَم که گویم که از آن به‌اَم ندادی

چه خیال می‌توان بست و کدام خوابِ نوشین
به از این درِ تماشا که به روی من گشادی

تویی آن که خیزد از وی همه خرمی و سبزی
نظرِ کدام سروی؟ نفسِ کدام بادی؟

ز کدام ره رسیدی ز کدام در گذشتی
که ندیده دیده ناگه به درونِ دل فتادی

به سرِ بلندت ای سرو که در شبِ زمین‌کن
نفسِ سپیده داند که چه راست ایستادی

به کرانه‌های معنی نرسد سخن چه گویم
که نهفته با دلِ سایه چه در میان نهادی

یوتیوب

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا