ویدئو

بسته جدید تحرک اقتصادی و موضوع افزایش دستمزدها

اهمیت تشدید مبارزه علیه برنامه‌های ضد کارگری و اتحاد عمل درجنبش سندیکایی موجود کارگران ایران

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا