ویدئو

قطعه لوکوموتیو ـ ساخته استاد حسین تهرانی

همه چیز در این تماشا به شدت متحیر، شیفته ،رازآلود وبی مفر است. این توانمندی و حیرت برانگیز در سراسر حرکت قطار با نواختن ریتم ماهرانه – استاد حسین تهرانی عکس انداخته ، و در بهترین جاها، بی باوری و دلهره ،آرزوهای انسانی را بر می انگیزد . گویی آدم با شنیدن این ریتم که ماهرانه هماهنگ با صدای لوکوموتیو تنظیم شده است. حرکت به پیش را که بسیار کند می باشد . با خلاقیت فوق العاده ظریف و هوشمندانه نشان می دهد…

حرکت قطار و گردش آن روی ریل های نصب شده در گردنه ها ، تونل ها،پل ها وسایر مناظر طبیعت،آینده ای را ترسیم می کند .که پیوسته مانند آب روان ولی آرام در حال حرکت است ؛نسل ها و نسل ها از ما در خود آگاهی تار،برای «انسانی شدن »انسان و پیروزی او بر جبرتاریخ و طبیعت بصورت یک آینه تمام نما وکاملا روشن جلو چشم ما قرار می گیرد.

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا