زحمتکشان

سیاست‌ جدید بهبود بازار کار یا حمایت از کارفرمایان

وزارت کار در چارچوب بسته تحرک اقتصادی برنامه ای را تدوین کرده است که حمایت تمام عیار از کلان سرمایه داران تلقی می شود.شتاب بخشیدن به خصوصی سازی و مشارکت کارفرمایان داخلی با شرکت های بزرگ اروپایی -امریکایی در این برنامه منظور شده است …

“معاون وزیر کار با اشاره به برنامه‌هایی که به منظور ایجاد تحرک در بازار کار کشور در دستور کار قرار گرفته است، گفت: ریسک پذیری، دلیل افت رتبه کارآفرینی در ایران است.پیشرفت و توسعه هر سرزمینی مدیون فکر، اندیشه و دست توانای کارآفرینان (بخوان کارفرمایان و کلان سرمایه داران )است.”

” برنامه داریم تا با جمع آوری نهادهای کسب و کار از بنگاه های خُرد و کوچک بهره ببریم. با برنامه هایی که در دستور کار قرار گرفته امید است بتوانیم جایگاه کار آفرینی را در کشور ارتقا دهیم. موضوع مهمی که می تواند وضعیت کار آفرینی را بهبود ببخشد تعامل با دنیای خارج است. با این تعامل است که در بخش کارآفرینی از جامعه بسته به جامعه باز سوق پیدا می کنیم… باید در ۳ عرصه تلاش شود تا فرهنگ کارآفرینی رشد پیدا کند.”

در جهت اجرای چنین برنامه هایی وزارت کار طرح اصلاح قانون کار را با محوریت تامین امنیت سرمایه تدارک دیده است .

“این اصلاحیه بسیار تعیین کننده است.در خصوص ماده ی ۲۷ …تقریبا تمام مواردی که مقدم بر اخراج است لغو شده، یعنی مواردی چون چند بار تذکر کتبی و موافق تشکل کارگری یا نماینده کارگر حذف شده است و کارگر به صرف متهم شدن به قصور به استناد ایین نامه های انضباطی کارگاه مورد نظر اخراج خواهد شد. به این شکل دست کارفرما عملا برای اخراج کارگر به هر دلیلی باز خواهد بود.”

“در اصلاحیه ی پیشنهادی؛در موارد خاص احتمال انعقاد قرارداد موقت وجود خواهد داشت. قید موارد خاص به خودی خود منطق مشخص و محدوده ی معینی ندارد و چه بسا که در تفسیر این موارد خاص عملا به گونه ای این موارد گسترده در نظر گرفته شوند که اصل موضوع که همان قرارداد دائم است زیر سوال می رود.”

گزیده گزارش ایلنا- مهر

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا