ویدئو

“ایران خورشیدی تابان دارد”

رژیم ولایت فقیه سد راه هرگونه تحولات دمکراتیک اجتماعی و سیاسی در درون میهن ماست
پیروز باد مبارزه خلق در راه طرد رژیم ولایت فقیه!

شوری دیگر در سر ماست
شوق اوجی در تن ماست…
خورشید تابان ؛ حسین علیزاده و محمدرضا شجریان

“ایران خورشیدی تابان دارد”
شاعر: ا. سپهر (احسان طبری)
دستگاه: چهارگاه
اجرای سال ۱۳۵۷ استاد محمدرضا شجریان
ایران خورشیدی تابان دارد
با جان پیوندی پنهان دارد
مهرش جاویدان با دل پیمان دارد
دل پاس پیمان دارد تا جان دارد
خصم فریاد و افغان بگذار
بانگ آزادی از جان بردار
از خواب خواری گردید ایران بیدار
دل را چون دریا بر این طوفان بسپار
دل را چون دریا بر این طوفان بسپار
شوری دیگر در سر ماست
شوق اوجی در تن ماست
آزادی دامن بگشا
آهنگی دیگر بسرا
شوری دیگر در سر ماست
شوق اوجی در تن ماست
آزادی دامن بگشا
آهنگی دیگر بسرا
از خود گذر کن
هر سو نظر کن
بنگر ایران را نور تابان را
عصری نو شد چهره گشا
جانانه میهن افسانه میهن
امید ما را
کاشانه میهن
آه
ایران خورشیدی تابان دارد
با جان پیوندی پنهان دارد
مهرش جاویدان با دل پیمان دارد
دل پاس پیمان دارد تا جان دارد

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotn

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا