اخبار

اعتراض می کنم، اما التماس نه

علی مطهری پس از ثبت نام با حضور در محل استقرار خبرنگاران در ستاد انتخابات وزارت کشور عنوان کرد: بنده برای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی شرکت کردم و شاید با خودم خیلی کلنجار رفتم و ارزیابی کردم که آیا اساسا در این دوره شرکت کنم یا خیر…

وی تاکید کرد: مجلس اگر به صورت واقعی تشکیل شود و نمایندگان واقعی مردم باشند خیلی کار‌ها در کشور می‌تواند انجام دهد باید  نمایندگان خوش فکر،غیر وابسته، آزاده که وام دار کسی یا گروهی نباشند و به قانون گذاری و نظارت به درستی عمل کنند روی کار بیایند .

به نوشته ایلنا، وی در پاسخ به این سوال که آیا فکر می کنید نطق های شما روی بررسی صلاحیتتان تاثیرگذار باشد، عنوان کرد:خودم دلیلی برای این کار نمی‌بینم آنچه گفته و عمل کردم مطابق قانون اساسی بوده است. دلیلی برای رد صلاحیتم نمی‌دانم اینکه این کار رخ بدهد یا نه خیلی روشن نیست.

هر کسی قاعدتا بعد از رد صلاحیت اعتراض می‌کند تا بررسی شود من هم اعتراض خواهم کرد اما التماس نمی‌کنم اگر هم این اتفاق بیفتد حجت بر من تمام می‌شود و پاسخی برای مردمی خواهم داشت .

مطهری در پاسخ به این سوال که آیا قصد حضور در لیستی را دارید، گفت: صحبتی نشده است البته گروه‌های مختلفی مایل‌اند اسم من در لیست‌ها باشه من هم مانع نمی‌شوم نامم در لیستی باشد چون اعتقادی به دسته بندی‌های سیاسی ندارم معتقدم دسته بندی‌ها بیش از آنکه اختلاف فکری داشته باشد ریشه در روابط دارد و اصالت زیادی ندارد  باید ببینیم تحولات چگونه خواهد بود.

فشرده گزارش انتخاب

***

[رویدادهای کشور در هفته های اخیر پدیده ای را آشکار می سازد که  در این میان توجه به آن  اهمیت دارد؛ روی گردانی کسانی از حاکمیت است که زمانی از نظریه پردازان و طرفداران این مجموعه بودند و امروز به این نتیجه رسیده اند که شرایط حاد و بحرانی  به شدت به سمت قطبی تر شدن جامعه و صف آرایی طرفداران استبداد و ارتجاع و تاریک اندیشی از یک سو و کسانی که خواهان پایان دادن به وضعیت فعلی هستند از سوی دیگر حرکت می کند . حاکمیت ضد مردمی و عمیقا استبدادی« ولایت فقیه»به این نتیجه روشن رسیده است که تنها  راه ادامه حیات و باقی ماندن در حکومت تشدیدفشار و جو سرکوب و خفقان است  و تنها پشتیوانه ای که در مقابل انبوه عظیم توده های محروم، آزرده و عصبانی دارد، گروه های چاقوکش و نیروهای امنیتی است که در هفته پیش فرمانشان از طرف عالی ترین مقام قوه قضائیه دستگاه ولایی صادرو دستشان را برای هر کاری باز گذاشت.. تجارب تاریخی ، به ویژه تجارب تاریخ مبارزاتی کشور ما در چند دهه ا خیر به خوبی نشان داده است که هیچ نیرویی،چه مذهبی و چه غیر مذهبی به تنهایی توان مقابله با استبداد حاکم را ندارد و تنها با حرکت آگاهانه و سازمان یافته مشترک همه نیرو های ملی و آزادیخواه کشور است که می توان یک جنبش عظیم توده ای را برای تحول ایجاد کرد.جبهه واحد ضد دیکتاتوری پاسخ شایسته ای است که به جبهه واحد استبداد و ارتجاع می توان داد. تاخیر در ایجاد چنین جبهه ای به طولانی تر شدن استبداد و ترور حاکم بر کشور ما کمک می کند]

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا