اخبارچرخان

شمشیر برهنه ارتجاع و تداوم رد صلاحیت ها

در تماس تلفنی دیروز افرادی از شورای نگهبان با برخی از کاندیداهای مجلس خبرگان  اطلاع داده شده که آنها در امتحان خبرگان نمره لازم را نیآورده اند.به آنها اعلام شده که شما به طور قطعی ردصلاحیت شده اید و تا قبل از روز اعلام نتیجه بررسی صلاحیت ها فرصت دارید که به طور محترمانه انصراف دهید!…


انتخابات مجلس خبرگان رهبری جمهوری اسلامی در اسفند ماه ۱۳۹۴،برگزار می شود. این انتخابات در شرایطی در کشور ما برگزار می شود که،سردمداران استبداد و ارتجاع ،از جمله «ولی فقیه»،شورای نگهبان،اکثریت قاطع نامزدهای مخالف خود در جناح دیگر حاکمیت جمهوری اسلامی را از شرکت در انتخابات محروم کرده اند، ودر عین حال می خواهند با ترغیب وکشاندن مردم به شرکت وسیع در انتخابات، این نمایش فرمایشی و ضد دموکراتیک را به رفراندومی در دفاع از «ولایت فقیه» و شخص «ولی فقیه» ، تبدیل کنند.
افزون بر این مجلس خبرگان رهبری نهادی است که در مخالفت و تضاد آشکار با خواست های اکثریت عظیم مردم ایجاد شده است؛ و تنها هدفش حفظ حاکمیت سیاسی انحصاری روحانیت در میهن ماست. این نهاد ناقض اصل حاکم بودن مردم بر سرنوشت خویش است و بنابر این نمی تواند مورد تایید هیچ نیروی مردمی و مدافع آزادی و عدالت باشد. این نهاد ضد مردمی ،بدین قصد تشکیل شده ، تا گروهی از روحانیون، از میان خود ، شخصی را انتصاب کنندکه به نمایندگی و بنا به مصالح واپسگراترین نیروهای اجتماعی ،تمامی امور مملکت را، از تعیین خطوط کلی سیاست داخلی و سیاست خارجی، تا نظارت بر تمامی سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه را در اختیار داشته باشد. این شکل حکومتمداری، یعنی استبداد قرون وسطایی فردی و واپسگرا؟!که هیچ همخوانی با آزادی و اصل حاکمیت مردمی نداشته و نمی تواند داشته باشد.

مبارزه برای استقرار آزادی، ارتباطی عمیق و گسست ناپذیر با طرد رژیم «ولایت» در میهن ما دارد.طرد استبداد و ارتجاع از میهن نیازمند برداشتن گام های جدی است

مطلب رسیده

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا