چرخاندیدگاه‌ها

بارکج اندیشی در”انتصابات” هشداری است به مردم

م. چابکی: وآیا باید با اراده گرائی، تک صدائی، مانورهای ژورنالیستی وپوپولیستی، با مماشات برای تعمیر ومرمت ساختاری با چانه زنی از بالا جهت تغییرات ویا با جناحی برعلیه جناح دیگردل بست وبدین گونه با سازش سیاسی درمقابل مردم ایستاد؟ صدها پاسخ سئوال برانگیزدر میان است.

جاده صاف کنان ولایی آنچه توان داشتند درانتخابات مجلس خبرگان ومجلس اسلامی بربستر سازی پایه های استبداد مایه گذاشتند. درفضای قلع وقمع که در چند دوره انتخابات بی سابقه بود موفق گشتند. اگر معجزه آسمانی رخ ندهد که نخواهد داد پس از شمارش “پیروزمندانه” رای ها از صندوق انتخابات، پایه های رژیم ولایی بار دیگر تثبیت می گردد. سرکوب گری وانتقام گیری از آنانی که بشکلی به نظام دهن کجی نموده اند ادامه خواهد یافت. چنانکه رهبر ولایی هشدار می دهد “با حضور نیافتن مردم در انتخابات، با تحریم و یا سست کردن انتخابات، از نظام جمهوری اسلامی [خواستند]مچ گیری کنند. ملت[حکومت] در مقابل این کمین کرده هایِ نابکار، کارآمدی خود را نشان… خواهد داد.”  محمد علی  جعفری “فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز” بار دیگر با مداخله در “انتخابات” گفته است: بسیجیان اجازه تکرار فتنه ۸۸ را نمی دهند. دادستان عمومی  تهران به برخی سایت های مربوط به احراز و رد صلاحیتها هشدار داد….

برای نظام پس از انتخابات دیگر مهم نیست برگه رای به صندوق ها به چه منظوری ریخته شده است. معترضین رای دهنده را نیز به چشم تردید “تغییر” در نظام خواهند نگریست. پس لرزه های انتخاباتی آن لرزه های سالهای ۸۸ نخواهد بود که رژیم از آن واهمه داشته باشد. بدلیلی که استبداد تجدید قوا کرده وچهره آن در انتخابات عریان است “بگفته ولی فقیه” برخی دائماً کلمه “تندروها” را تکرار می کنند که منظور آنها جریان مومن و حزب اللهی است، در حالی که نباید جوانان انقلابی و حزب اللهی را متهم به تندروی کرد زیرا این جوانان با اخلاصِی تمام و با همه وجود در میدان حاضرند….”

توده های کاروزحمت باتمام فشارهای زندگی واعتراضات واعتصاب های مداوم پراکنده کارگری کارمندی معلمی زنان، دانشجوئی جوانان، وصدها نمونه دیگر بدلایل عدم امکان سازماندهی، پراکندگی ونداشتن انسجام وارتباط گیری سازمان یافتگی وغیره نتوانسته اند به اهرم فشار در برابر رژیم تبدیل گردند وتغییراتی در فضای آزادی های دمکراتیک ایجاد نمایند.

رژیم با کاربرد معیارهای دو گانه “برجام” که یکطرف آن به بازیکنان بزرگ مالی چراغ سبز بازگشت به بازار جهانی در ایران را داد. یخ های مقدس سیاسی را ذوب نمود. سفارت خانه های گروگان گرفته دوباره از”شیطان” احیاء گردید. مذاکره پنهانی با آمریکا؛ واقعیتی که چند سال پیش تکذیب می‌شد اکنون با سراسیمه شدن سرمایه داران وشرکتهای بزرگ فرانسوی، آلمانی، انگلیسی آمریکایی وده ها نمونه ریزو درشت دولتی وخصوصی وارد میدان سرمایه وسود در ایران شدند. رئیس جمهور روحانی اگردر دیداربا رئیس جمهور فرانسه درسرمیز نهار به علت نبودن ارزش اسلامی با بطری شراب ملاقات را نپذیرفت ولی با کلید “اعتدال” برای باز کردن قفل تجارت با امپریالیسم در میز دیگرهمه پیاله شد ودم ازنقض حقوق بشرهم نزد.

رئیس جمهور روحانی نماینده اجرایی ولی فقیه، با تشویق وسماجت سرمایه گذاری خارجی که منجر به عقد قرار دادهای بلند وکوتاه مدت اقتصادی شده و می شود به ارزشهای غربی تن در داد. دراین راستا توان مالی حکومت مداران افزون گردیده پس ازاین رونق نسبی اقتصادی ذره سود هائی هم به برخی از لایه های سرمایه خواهد رسید.

روی دیگرسکه “برجام” نگرانی ودلواپسی سرمایه داران ملی خورده پاهای تولید و واردات خارجی و بطور کلی روند وابستگی نظام به صندوق مالی جهانی است ومحرومان جامعه در قفس تنگ همان “رونق اقتصادی” همچون گذشته زیر فشارباقی خواهند ماند. بیکاری، بی خانمانی، گرانی، و شکاف طبقاتی بهمراه حقوق عقب مانده، بیمه درمانی، بازنشستگی، ادامه سرکوب آزادی خواهان ونویسندگان ومعترضان واصلاح طلبان در پشت میله های آهنی وصدها نمونه دیگر ادامه این راه خواهد بود. مجلس خبرگان و مجلس اسلامی به استناد به روند پیش بینی های آماری نمایندگان انتخابی یک پارچه در اختیار نیروی تمامی خواه زر و زور قرار خواهند گرفت. که نگرانی طیف وسیعی از نمایندگان مردم را در بر گرفته است. هم اکنون به گزارش خبرگزاری های مختلف، بر اساس فهرست اعلام شده، در شش استان (هرمزگان، سمنان، خراسان شمالی، بوشهر، آذربایجان غربی و اردبیل) تنها به تعداد منتخبان مورد نیاز، کاندیدای تایید شده وجود دارد! بدین ترتیب اگر غیر از خود همین افراد کس دیگری رای ندهد، باز آنها به مجلس خبرگان راه خواهند یافت. در ۹ استان دیگر (خوزستان، آذربایجان شرقی، همدان، لرستان، قزوین، سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان جنوبی، چهارمحال و بختیاری و ایلام) نیز تعداد افراد تاییدشده تنها یک نفر بیشتر از کرسی هاست و بدین ترتیب تا حد بالایی نتیجه مشخص شده! و تنها مردم باید یک نفر را که نباید به مجلس خبرگان برود تعیین کنند و الباقی تصمیم را شورای نگهبان گرفته است.

به نظر” آقا” دعوای جناحی کشک است. آنچه رهبر ولایی مهندسی کرده عملی می شود زیرا گفته است: “روزگار فوق‌العاده حساسی است و بنابراین انتخابات را نباید به عنوان یک مسئله ساده یا رقابت بین‌ جناح‌های سیاسی بدانیم زیرا دشمن به انتخابات و مجلس ما، چشم طمع دوخته و می‌خواهد به آن نفوذ کند” [فشرده گزارش فارس] “فتنه همیشه در راه است” احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان رهبری  در سخنانی گفته بود: ” فتنه جدید” در راه است وی همان تعبیری را به کار برد که امروز بنام رمز”نفوذ” برای جلوگیری از هر گونه فعالیت دگر اندیشانه در فضای انتخابات حاکم گردیده است. در آینده نیزاستبداد اجازه “گستاخی” به احدی نخواهد داد. ناله رفسنجانی برای نوه خمینی به شورای نگهبان که “این صلاحیت را چه کسی به شما واگذار کرد” به منظور سهم خواهی است نه گستاخی در مقابل رژیم. وانگهی تک شخصیتهای با شهامت وباوجدانی بیداربه جبر تاریخ پاسخ مثبت گفته اند که بدون برنامه مشترک و خرد جمعی وسازمان یافتگی با دیگرنیروهای مترقی آب در هاون کوبیدن است.

سئوال اساسی اینجاست آیا بار کج اندیشی پس از تاریخ مصرف گذشتن رای زحمتکشان به مقصد خواهد رسید؟ گزینه پیش رو برای بازی باختگان انتخاباتی چیست؟ با خیالی در بی خیالی؟ ویا با الگوبرداری ازتجربه سالهای گذشته، نوستالژی انقلاب ۵۷، ویا دنباله روی از”جنبش سازندگی رفسنجانی”، “جنبش گورباچفی محمد خاتمی” تا “جنبش سبز رای من کوی موسوی” وپوپولیستی سفره نفت احمدی نژاد و کلید راه گشای اعتدال روحانی است؟ وآیا باید با اراده گرائی، تک صدائی، مانورهای ژورنالیستی وپوپولیستی، با مماشات برای تعمیر ومرمت ساختاری با چانه زنی از بالا جهت تغییرات ویا با جناحی برعلیه جناح دیگردل بست وبدین گونه با سازش سیاسی درمقابل مردم ایستاد؟ صدها پاسخ سئوال برانگیزدر میان است. مردم دربرابر تجاوز به حق به حریم انتخابات آزاد درانتظارپاسخ از ولی فقیه هستند که می گوید:

“اگر قلدرِ محله، خانه و اموال شما را به زور غصب کند و شما نهایتاً با تلاش و زحمت او را مجبور کنید از بخشهایی از خانه تان بیرون برود، آیا این، نتیجه لطف آن زورگو بوده یا ثمره قدرت و تلاش شما؟”(سخنان خامنه ایی در رابطه با انتخابات ونزدیکی با آمریکا)

پاسخ کارنامه رژیم “ولایت فقیه” روشن ترین سند، قلدری، زور، غصب همه خانه های مردمی است. رژیم ولایی از بدوحضورش در صحنه سیاسی با بهره گیری از توان نیروهای ملی وچپ. به اقتدار نشست وپس ازپایان تاریخ مصرف با غل وزنجیر وقلع وقمع خونین باز سازی گردید. در روند بازی های سیاسی با خودی های معترض اقدام به حبس وحصر کوتاه وطویل مدت کرد وامروزه روند انتخابات مجلس خبرگان ومجلس اسلامی که با رد ۹۹% تبدیل به انتصابات شد هشداری است جدی به مردم وهمه نیروهای مترقی واصلاح طلبان واقعی به ادامه راه استبدادی است.

م. چابکی ۱۳بهمن ۱۳۹۴ برابر با ۰۲/۰۲/۲۰۱۶

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا