احزاب و شخصیت‌ها

شادباش نوروزی: کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان

ما با آرزوی فرا رسیدن بهار واقعی که در آن نشانی از استبداد، ظلم و بی عدالتی نباشد. به استقبال بهار می رویم. مردم ما شایسته زندگی کردن در فضایی سرشار از صلح و دوستی، عدالت و برابری هستند. تلریخ کشور به ویژه تاریخ یکصد ساله اخیر، نشان داده است که خلق های ایران برای رسید به این هدف مقدس یک لحظه هم از مبارزه پا پس نکشیده و تا تحقق آن از پای نخواهد نشست…

شادباش نوروزی

کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان آغاز سال سال نو را به همه هموطنان گرامی شادباش می گوید و برای همگان آرزوی شادابی، سعادت و موفقیت دارد.

ما امیدواریم سال ۱۳۹۵ سال پیروزی خلق های ایران بر استبداد حاکم و رسیدن به آزادی، عدالت اجتماعی و شکوفایی کشور باشد.

هموطنان گرامی!

عید نوروز از اعیاد قدیمی و از سنن دیرین ایرانیان به‌شمار می‌رود. که دارای تاریخ چندهزارساله می‌باشد. عید نوروز عید تولد و نوشدگی و خیزش طبیعت و عید جنبش و فعالیت و رشد و شکوفایی و آزاد اندیشی است.

عید نوروز از زمانیکه نیاکان ما پا به‌ ایران زمین نهادند و حتی خیلی پیش از آن، ساکنان این آب و خاک آغاز بهار را با خوشحالی فراوان جشن گرفته و با پوشیدن جامه نو و خانه تکانی هر‌آنچه را که به‌زمستان مربوط می‌شد از بین می‌بردند.

در زمانهای قدیم جشن عید نوروز در پنج‌ روز اول سال جدید برگزار می‌شد. گروههای کوچکی از نوازندگان و خوانندگان، قبل از فرارسیدن سال جدید در شهرها و روستاها می‌گشتند و اشعار ویژه عید نوروز را بر در خانه‌ها می‌خواندند و هدایایی می‌گرفتند. آنان پیکهای فرارسیدن نوروز و بهاران بودند.

یکی از ارزنده ترین آئین های نوروزی دید و باز دید، همراه با کنار گذاشتن کدورت ها، دشمنی ها و رسیدن به به وفاق و همدلی می باشد.  نیاکان ما بهار را با آن آغاز می کردند تا صلح و دوستی را بر قرار و اهریمن و پلیدی ها را از خود دور کنند.

از دیگر آیین های عید نوروز ایرانیان این بوده که قبل از فرارسیدن نوروز، شروع به‌کاشتن سبزی در خانه‌هایشان می‌کنند و آن را نوید بخش سالی سبز، شاداب و شکوفا می دانستند و در روز سیزدهم سال آن را به‌آب جاری می‌انداختند تا با طبیعت پیوند عمیق تری پیدا کنند و ازخشکسالی و قهر طبیعت دور شوند.

ما با آرزوی فرا رسیدن بهار واقعی که در آن نشانی از استبداد، ظلم و بی عدالتی نباشد. به استقبال بهار می رویم. مردم ما شایسته زندگی کردن در فضایی سرشار از صلح و دوستی، عدالت و برابری هستند. تلریخ کشور به ویژه تاریخ یکصد ساله اخیر، نشان داده است که خلق های ایران برای رسید به این هدف مقدس یک لحظه هم از مبارزه پا پس نکشیده و تا تحقق آن از پای نخواهد نشست.

کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان یک بار دیگر فرا رسیدن آغار بهار را به همه مردم کشورمان تبریک می گوید و آرزو دارد سال پیش رو سالی سرشار از موفقیت و شادکامی برای تک تک هم میهنان گرامی باشد.

کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان

نوروز ۱۳۹۵

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا