ویدئو

فروردین تصنیف ملک‌الشعرای بهار با صدای سپیده رئیس سادات

ز فروردین شد شکفته چمن

گل نو شد زیب دشت و دمن…

کجایی ای نازنین گل من
بهار آمد با گل و سنبل
ز بیداد گل نعره زد بلبل
دل بلبل نازک است ای گل
دل او را از جفا مشکن
بهار از گل سایبان دارد
دربغا کز پی خزان دارد
خوش آن کس کو یاری جوان دارد
بتی تازه با شراب کهن
دلم گشت از چرخ بوقلمون
چو جام می ‌لب به لب پر خون
غم عشقت شد بر غمم افزون
شد از ستمت
ز دست غمت
غرق خون دل من
مجنون دل من
محزون دل من
پر ز خون دل من

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا