فرهنگی

ستاره

سپهر جمشیدی:

“ببین به چشم تو

من همان  ستاره ام به نور خود”

“تو گر پی ستاره ای

نگاه کن به خود

به نور خود”

اگر ستاره ای نماند بر آسمان

اگر نه نور یک شهاب هست در شبانگهان

اگر نماند به گاه شب ز ماه نشان

ستاره خواهی هم نماند چشم بر آسمان

شهاب خواهی هم نماند چشم بر شبانگهان

ماه پرستی هم نماند کو ز مستی ایی نشان

اگر بود از زمین ستاره ای

ستاره خواهی

ببین که هست نور اختری ز مرده کهکشان دور

همان ستاره ای که آورد سلام خود

ز راه دور

پیام خود:

“کنون نشسته ام به گور خود

در سیاهچال خود”

“ببین به چشم تو

من همان  ستاره ام به نور خود”

“تو گر پی ستاره ای

نگاه کن به خود

به نور خود”

 

سپهر جمشیدی ۱۶ فروردین ۹۵ ( ۴ آوریل ۲۰۱۶ )

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا