اخبار

روزنامه جوان خطاب به کروبی: “اگر خمینی زنده بود همەتان را آویزان می‌کرد”

آنچه که در میهن بلا کشیده ما می گذرد،هشداری است به همه نیروهای ملی ، مترقی و آزادیخواه!  پس از انتشار نامه کروبی و افشای حاکمیت خامنه ای ،وچگونگی استفاده حاکمیت از اوباش، یک تشکیلات محفلی مدعی حزب الله تهدید کرد که در صورت رفع حصر، محصوران را ترور خواهد کرد و به آنها امان نفس کشیدن نخواهد داد.بدنبال چنین اطلاعیه ای  امروز  روزنامەی “جوان” وابسته به «سپاه و نهادهای امنیتی» با انتشار مطلبی نسبت به نامەی مهدی کروبی واکنش نشان داده و او را به تکرار کشتارهای حاکم بر دوران زمامداری خمینی تهدید کرده است

روزنامەی “جوان” از جملە تریبون‌های تبلیغاتی سپاه و نهادهای امنیتی-تروریستی رژیم «ولایت فقیه » است که طی مقالەای سکوت جناح حاکم رژیم را درباره نامەی مهدی کروبی که طی چند روز اخیر خطاب به حسن روحانی نوشته بود، شکست و نوشت: “باز خدا پدر این “سید” [علی خامنه‌ای] را بیامرزد که نجیبانه تنها شما را “نانجیب” می‌خواند، اگر در آن دوران طلایی بودید با چند کلمه فرمان، همه‌تان را آویزان می‌کردند”.

دوران طلایی در ادبیات سیاسی رژیم «فقاهتی» به سال‌های حکومت خمینی اشاره دارد که بنابر فتوای او دستور کشتار هزاران فعال سیاسی صادر و اجرائی شد و طی آن در سال‌های ۶٠ و نسل کشی زندانیان سیاسی و عقیدتی در تابستان ۶٧ ۱۳ طومار طویل جنایت علیه بشریت و راهنمای وجدان های بیدار است . در همین دوران طلایی و با  ادامه هشت سال جنگ بی حاصل و خانمان سوز با شعارهایی همچون تا کربلا راهی نیست، هدف جنگ طلبانه خمینی وشرکایش را  می توان دید و بنحوی فضاحت ننگ آمیز شکست خورده را نیز مورد ارزیابی قرار داد.

گردانندگان رژیم که هنوز از پس لرزه های شکست خود در جنگ تجاوز کارانه، زخم خورده  و هراسناک بودند، با تشدیدخفقان و سرکوب، خشم و نفرت مردم را مهار کرده و مانع از خیزش اعتراضی آنها گردید؛ در این زمان بود که رژیم فقها تصمیم گرفتند رزمنده ترین فرزندان اصیل خلق های سرزمین ما را گروه گروه به جوخه های  اعدام سپرده تا مردم را از پیشروان پاکباز خود محروم نماید.حاکمان مستبد چنین دورانی را دوران طلاعی می نامند…

موضع‌گیری روزنامەی جوان و نحوه ادبیات به کار رفته در آن چنان سیاه رویی را نمایان کرده که عکس العمل عوامل و وابستگان رژیم  را بر انگیخته است.  سایت جماران، در مقاله‌ بی‌امضایی که به عنوان” نامه وارده” منتشر کرده، کار مقاله جوان را “به لجن کشیدن” نظام مقدس اسلامی توصیف کرده است.

لازم به یاد آوری است،  روزنامەی “جوان” تنها به انتشار این مقاله در تهدید کروبی و طرفدارانش اکتفا نکرده، بلکه “عبدالله گنجی” سردبیر این روزنامه طی مقالەای دیگر و در واکنش به روزنامه “شرق”، مشروحا اقدامات و جنایات خمینی را برشمرده و از آن به عنوان “سیرەی امام” یاد کرده و اصلاح طلبان را به ترسوهایی تشبیه کرده است که از واقعیات دوران خمینی گریزانند. البته در این مورد که همه جناح ها در  ستمگری رژیم مستبد و شبه قرون وسطایی و مصائب هشت سال جنگ ، یک میلیون قربانی ، صدها هزار آواره، اقتصاد ور شکست و بحران و سرزمین نیمه ویران ، سکوت اختیار می کنند و در مقابل جنایت دهه شصت تا به امروز خاموش هستند که خود مزید بر علت دوران طلایی خمینی است .

روزنامەی شرق در واکنش به جوابیەی “جوان” به توجیه و تطهیر وجهەی خمینی پرداخت و آنرا “سیاه نمایی دوران زمامداری امام” توصیف کرد.

قابل ذکر است در جبهەی اصلاح طلبان کسانی هم هستند که علنا از آن دوران دفاع می‌کنند، “علی تاجرنیا” نماینده اصلاح‌طلب دوره ششم مجلس از آن دسته است که در گفت‌وگویی با شرق می‌گوید: “برخوردهایی که در زمان حضرت امام با افراد شد، عموما با حمایت و درخواست افکار عمومی بود”.

کشتار بیش از پنج هزار زندانی سیاسی بنابر فتوای «خمینی» در زندان‌های سراسر ایران در تابستان ۶٧ ۱۳تنها نمونەایی از دورانی است که عمال حکومت از آن با نام “دوران طلایی” یاد می‌کنند.آنچه که در بالا به آن اشاره شد وظیفه سترگ و درنگ ناپذیری را  در برابر آزادیخواهان می گذارد؛ در این میان نقش نیروهای عدالتخواه و پایبند به دموکراسی بسیار خطیر و حساس است. بدون شک، تحکیم پیوندهای پربار و بسط همکاریها میان همه نیروهای ترقیخواه کشور برای دمکراتیزه کردن میهن به یک جبهه ای وسیع  مردمی و ضد دیکتاتوری بمنظور تضمین دستیابی به دمکراسی و  طرد رژیم «ولایت فقیه» بیش از پیش ضرورت خود را نشان می دهد!

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا