احزاب و شخصیت‌ها

اطلاعیه روابط عمومی جبهه ملی ایران

روابط عمومی جبهه ملی ایران: و نتیجه نهائی انتخابات درون سازمانی جبهه ملی ایران به صورت زیر مشخص وقطعی گردید…

بدینوسیله به آگاهی هموطنان عزیز به ویژه اعضاء وهواداران ارجمند جبهه ملی ایران میرساند که در جلسه شورای مرکزی مورخ ۲۱/۲/۱۳۹۴ به انتخابات درون سازمانی جبهه ملی ایران برای انتخاب اعضای هیئت رئیسه شورای مرکزی، هیئت رهبری وهیئت اجرائیه اقدام گردید، ولی چون ۳ نفر از اعضای هیئت رئیسه شورا (دو نایب رئیس ویکی از منشی ها) و همچنین ۲نفر از اعضای هیئت رهبری فقط واجد اکثریت نسبی بوده و فاقد آراء دوسوم حاضران در جلسه شورا یعنی نصاب تعیین شده دراساسنامه بودند باید برطبق اساسنامه جبهه ملی انتخاب نهائی آنان به دور دوم انتخابات ودر جلسات بعدی شورای مرکزی موکول می گردید. لذا درجلسه شورای مرکزی به تاریخ ۱۸/۵/۱۳۹۴ با حضور۲۳ نفر از اعضاء انتخابات دور دوم برای گزینش ۵ نفری که انتخاب آنان در دور اول قطعی نشده بود صورت پذیرفت. و نتیجه نهائی انتخابات درون سازمانی جبهه ملی ایران به صورت زیر مشخص وقطعی گردید.

هیئت رئیسه شورای مرکزی: آقای ادیب برومند رئیس، آقایان منوچهر ملک قاسمی نایب رئیس اول و پروفسور صادق مسرت نایب رئیس دوم و آقایان ضیاءمصباح وابوالفضل نیماوری دبیران شورا.

هیئت رهبری: آقایان ادیب برومند، مهندس عباس امیرانتظام، دکتر داود هرمیداس باوند، حسین شاه حسینی، مهندس مرتضی بدیعی و دکتر علی رشیدی

هیئت اجرائیه: آقایان دکترحسین موسویان، دکتر محسن فرشاد، دکتر جمشید وحیدا، خانم دکتر لقااردلان، و آقایان محمد ملک خانی، حسن قدیانی و جمشید میرعمادی

۳۰ فروردین ۱۳۹۵

روابط عمومی جبهه ملی ایران

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا