گوناگون

پرچم وار

ناهید مذکوری:

بی تو نان و آب و مسکن

بی تو زندگی آنها ومن

هیچ و چون حبابی بود

 

ای مامن

با تو وپتک وبازویت

همه چیز شکل گیرد

دردم

پتک کوب بر سندان وظلم

پرچم وار

ای سرو سربداران کار

 

ناهید مذکوری ۲۰۱۶/آپریل /۳۰

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا