جوانان

رژیم «فقاهتی» چگونه نزدیک به۴ دهه بنیاد کتاب و کتابخوانی را از جا کند؟

با جلوگیری از انتشار کتاب های پرطرفدار بصورت رسمی (مانند کتابهای نویسندگان “ناخودی” همچون احمد محمود و دیگر نویسنده ها) و اجازه افست و فروش غیررسمی کتابها از سوی دستفروشان نویسندگان و ناشران اصلی را از منبع مهم درآمدشان محروم کرد و زیر فشار مالی قرارداد تا دیگر نتوانند با دل خوش به نوشتن و انتشار این کتابها ادامه دهند…

با تجزیه و مصادره و لغو مجوز کردن کتابفروشی های بزرگی چون امیرکبیر (از آن شادروان عبدالرحیم جعفری که به همت! فسیل الدوله احمد جنتی واگذار شد) و نشر چشمه پایه های ریشه دار نشر کتاب را از بنیان تکان دادند!
با قتل و مفقود الاثر کردن و ممنوع از کار کردن ناشران و نویسنده های پرتلاش مانند مختاری یا سعیدی سیرجانی و احمد شاملو باقیمانده نویسنده هایی که هنوز سر در کار “نوشتن” داشتند از میان برداشتند!
با غیرقانونی و محدود کردن کانون نویسندگان هرگونه گردهمایی و پیگیری حقوق نویسندگان از سوی خودشان را با دشواری های بسیار روبرو کردند!
با ممیزی و سانسور بسیار بسیار احمقانه و ابلهانه کتاب نویسندگان را دچار دردسر بزرگ تلف کردن وقت گرامی در راهروهای وزارت ارشاد و دست آخر گذشتن از “آراستن کتاب به زیور طبع” کردند!
اینها در برابر آخرین راهکار خیانت باری که به همت جمهوری اسلامی در کل دنیا بی نظیر بوده است تقریبا هیچ خواهد بود: رواج کتابهای کمک درسی به گونه ای بخش اعظم کتاب های پذیرفتنی از سوی جمهوری اسلامی همین “صنعت کتاب های کمک درسی” بوده است و بزرگ ترین و آخرین میخ به تابوت کتاب و کتابخوانی در کشور بوده است!
بی ارزش نگه داشتن “حق نویسنده” بصورتی که هرکس به خود اجازه داده است کتابهای بزرگان ادبیات یا رشته های علمی گوناگون دنیا رو به میل و سلیقه و برگردان پیش پا افتاده خود به بازار ارائه دهد! دیدنی است قیافه دانشجویان بی نوا در تلاش برای سردرآوردن از مفهوم نخستی که در کتاب انگلیسی زبان قصد گفته شدن داشته است!
مشغول کردن مردم به بدبختی های زندگی روزمره بصورتی که در زندگی به آخرین چیزی که در سبد کالای خود فکر میکنند خرید کتاب است!
… هنوز گفته ها برای راهکارهای بی پایان چمهوری اسلامی برای بی ارزش کردن کتاب و کتابخوانی به پایان نرسیده است و اگر قرار به سخن گفتن کامل در این زمینه باشد “مثنوی هفتادمن کاغذ شود”! هنوز از مافیای خرید و پخش کتاب در کشور چیزی نگفته ام که خود رمانی به اندازه کلیدر و همه رمان های نوشته شده  خواهد بود! البته دولت قوی شوکت این جمهوری هنوز به پایان نرسیده است و بی گمان این هنوز از نتایج سحر است!

خجسته باد بر شما آقایان خائنین به فرهنگ کتاب و کتابخوانی! بی گمان آنچه مغولان با خاک و سرزمین و زندگانی ایرانیان کرده اند دربرابر آنچه شما با فرهنگ ایران کرده اید به نسیمی دربرابر توفان کاترینا ماننده است! این ننگ تاریخ  نیز بر پیشانیتان با آن جهل وخرافات و با ان تفتیش عقاید قرون وسطایی  در طول تاریخ بشریت  باقی خواهند ماند !

اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی
برآورند غلامان او درخت از بیخ!

بالاترین

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا