اخبار

ایجاد بحران معیشتی با تعطیلی کارخانه ها و سایر مراکز تولیدی !

طبقه کارگر میهن مان ایران، در سالهای اخیر، به دلیل یورش رژیم «ولایت فقیه»به حقوق صنفی و سیاسی آن ها، دچار لطمات جدی گردیده است. هنوز صدای اعتراض به اجرای حکم وحشیانه شلاق برای  ۱۷کارگر معدن «آق دره » فروکش نکرده بود که حکم شلاق و زندان ۹ نفر از کارگران معدن سنگ آهک بافق در بیدادگاه  یزد، صادر گردید..

نبرد سخت و ناعادلانه کارگران مبارز و آگاه از یک سو و اعمال تبهکارانه ارگان های سرکوبگر  از سوی دیگر ، ماهیت ضد مردمی رژیم را بیش از پیش  بر ملا می سازد . رویارویی هیات حاکمه ارتجاعی با جنش اعتراضی و اعتصابی کارگرن پدیده نوینی نیست. طی شش ماه اخیر بیش از صد اعتصاب در کارخانه و مراکز تولیدی از قبیل ماشین سازی تبریز، پالایشگاه پتروپارس، پروژه عمرانی ارگ قدیم بم و غیره و نبرد خونین کارگران معدن طلای «آق دره» شاهدانی بر این مدعا هستند، که دراکثر موارید سران رژیم برای سرکوپ آنها از ارگان های سرکوبگر بهره گرفته اند.
سال هاست که  زحمتکشان کشور در عمل به خصلت عمیقا ارتجاعی حکومت اسلامی در قاموس «ولایت فقیه» پی برده اند و بدرستی دریافته اندکه بر مبنای رسالت تاریخی خویش پرچم مبارزه خونین علیه خائنین به انقلاب را می بابست بر افراشته نگهدارند.

هنوز صدای اعتراض به اجرای حکم وحشیانه شلاق برای  ۱۷کارگر معدن آق دره فروکش نکرده بود که حکم شلاق و زندان ۹ نفر از کارگران معدن سنگ آهک بافق در بیدادگاه گاه یزد، صادر گردید.

اما مطالبی که جسته و گریخته در روزنامه های مجاز کشور و رسانه های زیر نظر حکومتی انتشار می یابد، نشان  می دهند  که نبرد  سختی میان کارگران  از سویی و  دشمنان  استقلال  اقتصادی ایران ، از سوی دیگر در جریان است.

دو عامل در شکل گیری اعتصابات کارگری در حیات رژیم فقها دخیل بوده و هست.اولی وضعیت فلاکت بار کارگران و دومی توطئه از بین بردن  کارخانه ها و  سایر مراکز تولیدی است.

خبر تعطیلی رسمی کارخانه ارج به فاصله کمی روال تایید و تکذیب همیشگی خود را طی کرد.پس از ارج، یک کارخانه بزرگ دیگر به نام پارس‌الکتریک هم تعطیل شد.

در این رابطه  مسلم پورقاسمیان فرماندار بروجرد ظهر امروز در جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی و کمیته نهضت مطالعه مفید این شهرستان اظهار کرد: «استان لرستان به‌عنوان استان الگوی اجرای طرح اقتصاد «مقاومتی» در کشور انتخاب‌ شده است بنابراین باید به‌ گونه‌ای عمل شود که اقتصاد مقاومتی در تولید و اشتغال به عینیت برسد».

این در حالی است که به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا،۸۰« کارخانه کوچک و بزرگ بروجرد با ۵۰ تا یک هزار کارگر به دلیل بحران‌های اقتصادی توان تولید و فعالیت خود را از دست‌ داده و با اخراج نیروهای خود تعطیل‌شده‌اند و در این شهرستان بحران معیشتی ایجاد می‌کند».

چنین است فقط گوشه ای ازحقایق مربوط به مراکز تولیدی که خائنین به مصالح ملی در صدد از بین بردن آنند. دورنمایی که برای جنبش کارگری میهن قابل تصور است، حرکت بی وقفه آن در جهت قاطعیت بیشتر و آگاهی و حضور موثرتر است.فرجام نهایی مبارزات مردمی با رشد و حضور مبارزه طبقه کارگر ارتباط گسست نا پذیر دارد.از این روست که علاوه بر سرکوب، رژیم «ولایت فقیه» به مانور و ترفند های گوناگون برای خنثی سازی جنبش کارگری در میهن ما  دست یازده است.

مهران  مهر آئین

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا