جوانان

رژیم «ولایت فقیه» ناتوان در برابر جوانان

پس از انتشار  یک نوار ویدئویی از شب دوم جشنواره اقوام در دانشگاه سیستان‌ و بلوچستان که در آن چند تن از دانشجویان در حال رقص و پایکوبی بودند،حکم محرومیت ۱۲ ترم از تحصیل برای ۷ تن  از  آنان صادر گردیده است …

عصیان جوانان بر ضد  رژیمی که با تمام توان سعی  داشته و دارد ،این نیروی عظیم و پر شور را زیر کنترل خود داشته باشد،با شکست کامل روبرو گردیده است.معضل کنونی  برای رژیم «فقها »این است که با چنین خیل عظیمی چگونه مقابله نماید.هر چند سعی بسیار می شود تا این گونه وانمود گردد که  جوانان کشور  همراه و همگام با  اندیشه ولایت فقیه  هستند،  اما مندرجات روزنامه های «خودی»هم از پنهان کردن این حقیقت عاجز و در مانده اند و به مسئله جوانان سی و هفت سال بعد از انقلاب با دید غیر مسئولانه ای  می نگرند.  گزارش ها  نشان  از آن دارد که باورهای دینی نسل جوان امروز  به قطع و یقین سوالات و شبهات فراوانی در اذهان آنان  به وجود  آورده است .

کمتر کسی است که نداند  آینده به نسل جوانی تعلق دارد که با اشتیاق بسیار از نو آوری پیروی می کنند.آنان برای مبارزه در راه خواست های حق طلبانه  شان ، چه در جنبش  ضد استبدادی و چه در مبارزات افشاگرانه  بر ضد رژیم خودکامه « فقها» که تمام تارو پود زندگیشان را با احکام قرون وسطایی بر باد می دهند، شرکت فعال دارند.

اینکه جوانان کشور مان شدیدا از وضعیت حاکم بر جامعه ناراضی اند و بالقوه یکی از عمده ترین نیروهای جبهه آزادی خواهی و تغییر بنیادین را تشکیل می دهند.،واقعیتی است انکار ناپذیر.

بیکاری گسترده جوانان، جلوگیری از گسترش هنر، رواج برداشت های خرافی از پدیده های کوناکون هستی، عدم توجه به خواست های صنفی جوانان دانشجو و سرکوب عادی ترین تمایلات نسل جوان، فقط شماری از «دساوردهای»رژیم ولایت فقیه برای فردا سازان  میهن مان بوده است. بی آیندگی تحت حاکمیت رژیم ولایت فقیه، بخش های وسیعی از جوانان میهن را برای تحول دموکراتیک  به خود جلب کرده است.

این حقیقت که بیش از شصت در صد از جمعیت کشور را جوانان تشکیل داده است، و نیز نقشی که جوانان آگاه  و آزادی طلب در همه تحولات عمده معاصر میهن ما ، با تمام بغرنجی های مبارزات کنونی  برای استقرار دموکراسی در کشور، ایفا می کنند. نشان از سهم عمده آنان در مبارزات سرنوشت سازآینده میهن ماست.

واکنش هایی از آن دست که امروز معمول شده، از جمله احضار کمیته انضباطی و صدور حکم محرومیت بیش از ۱۲ ترم برای ۷ نفر از دانشجویان دانشگاه سیستان‌ و بلوچستان، مبارزه با معلول است  نه با علت ،اگرچه ممکن است نتایج کوتاه مدتی هم در بر  داشته باشد لیکن  عمقی در  ریشه  مسائل  ندارد و راه کار اصولی نمی باشد.

مطلب رسیده

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا