زنان

والنتینا تروشکووا اولین فضا نورد زن

برگردان: ناهید مذکوری: در ۱۶ جون سال ۱۹۶۳ پرواز فضائی ای بوقوع پیوست که در آن برای اولین بار زن فضا نوردی به نام (والنتینا تروشکوا)شرکت نمود.

۱۶جون ۱۹۶۳ والنتینا تروشکوا بهمراه موشک فضائی “واستوک-۶” این پرواز فضائی را به واقعیت رساند. وی ششمین فضانورد شوروی بود وقبل از آن در فضاپیمای “واستوک -۵” هم که کاپیتان والری بیوکوسکی که آنرا تحت کنترل داشت، وی را همراهی نموده.

والنتینا در روز پرواز خود به خانواده اش پیام داد که در مسابقات ورزشی ای شرکت خواهد نمود وخانواده اش تنها از طریق اخبارتلویزیونی از  پروازش مطلع گردیدند. کسانیکه وی را در تمرینات فضائی دیده بودند، بر این عقیده اند که ترشکوا  بهتر از فضا نوردانی چون پاپوویچ وپاولوویچ تمرینات خویش را انجام میداد.

ترشکووا با سختی فراوانی این پرواز را گذراند.علیرغم تهوع وناراحتی های فیزیکی وی ۴۸ بار چرخش دور زمین در سه شبانه روز را با موفقیت گذراند وعکسهائی هم از افق گرفت که بعد ها از آن استفاده های علمی نمودند.

دومین زنی که پس از وی به فضا پرواز نمود، تنها با گذشت ۱۹ سال این کار را به  عمل رساند.هم اکنون والنتینا تروشکووا یکی از نمایندگان مردمی در مجلس روسیه میباشد.

برگردان: ناهید مذکوری ۱۷.۰۶.۲۰۱۶

http://www.calend.ru/event/3727

/

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا