زنان

بیانیه¬ی کنشگران کارزار لغو گام به گام اعدام (لگام) درباره¬ی شروع اعتصاب غذای نرگس محمدی، کنشگر وفادار و پیگیرآن

کنشگران کارزار لغو گام به گام اعدام (لگام):

نرگس عزیز،

همراهانت در کارزار لگام از تو می خواهند که با وجود همه­ ی این دشواریها  صبوری پیشه­ کنی، به زندگی عادیت بازگردی و ما یاران و همراهانت در لگام را تنها نگذاری.

نرگس عزیز،

کنشگر پیگیر و وفادار لگام و حقوق بشر در ایران!

می دانیم که در سالهای محکومیتی طولانی و ناروا که تنها به دلیل فعالیتهای حقوق بشریت آن را برتو ر وا داشته اند برتوچه رفته است؛

می دانیم که در این مدت دراز از فرزندانت به دور مانده ای و به تازگی حتی امکان گفت و گو با انان از راه دور را نیز به تو نمی دهند؛

می دانیم که سالهاست بیماری دشوارت را که دلیل گویای صدور قرار عدم تحمل کیفراست تاب آورده ای و اکنون آنانکه تورا به بند کشیده اند، نه تنها صدور چنین قراری را از تو دریغ داشته اند، بلکه تورا از توجه جدی به وضعیت دشوارت و رسیدن به موقع به وضعیت جسمانیت محروم کرده اند؛

می دانیم که به تازگی ۱۰ سال برمحکومیت ناعادلانه ی تو که جز به سبب ادامه ی فعالیتهای حقوق بشریت (عضویت در کارزار لگام(  که می دانیم عضو آن بوده ای، اما خودخواسته مشارکت در تآسیس آن را پذیرفته ای، افزوده اند؛

اما این را نیز می دانیم که: بودن به از نبود شدن خاصه در بهار؛

و این را نیز می دانیم که آثار وجودت با بودن و ماندنت ماندگارتر و اثربخش تر ازنبودنت خواهد بود؛

و این را نیز می دانیم که کارزار حقوق بشری ما اکنون بیش از هر زمان جای تورا در میان هموندان خویش خالی می­بیند و به آزادی و تندرستی و ادامه­ی فعالیتت امید بسته است و مایلیم که این حقیقت را تو نیز بدانی. و می دانیم که می دانی.

برپایه­ی این آگاهی دوسویه، همراهانت در کارزار لگام از تو می خواهند که با وجود همه­ی این دشواریها  صبوری پیشه­کنی، به زندگی عادیت بازگردی و ما یاران و همراهانت در لگام را تنها نگذاری.

همزمان ما از دولتمردان جمهوری اسلامی نیز می خواهیم که دست کم قانون اساسی متبوع خود را آنچنانکه هست، نه با تعبیرو تفسیر خود از آن، محترم شمارند و، یک بار تا زمان تداوم هستیشان، آزادیهای سیاسی، به ویژه آزادی قلم، اندیشه و بیان و آزادی برگزاری اجتماعات بدون حمل اسلحه را پاس دارند و تا آماده شدن زمینه های این اقدام از فشار به زندانیان، به ویژه زندانیان عقیدتی و سیاسی که تنها جرمشان عمل برپایه­ی حقوق شهروندیشان، و در انطباق با اصول قانون اساسی است دست بردارند و نیز ازصدور احکام تازه در این زمینه بنا به دلایل واهی، و با ایجاد اختلال در اجرای شفاف و بی قید و شرط قانون اساسی، بپرهیزند..

کنشگران کارزار لغو گام به گام اعدام (لگام)

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا