احزاب و شخصیت‌ها

اتحاد فدائیان خلق: کشتار در سالگرد انقلاب فرانسه

جامعۀ جهانی در واکنش به این رویدادهای تلخ مرگبار باید همبسته و آگاه علیه کانونهای اصلی و ابعاد جهانی این خشونتها بسیج شود و در پیکار همه جانبۀ سیاسی، اخلاقی و اجتماعی، در برابر هیولای ارتجاع مذهبی و سلطه جویی امپریالیستی بایستد و برای برقراری عدالت و روابط انسانی در جهان، مبارزه کند.

هشتاد و چهار کشته و صدها زخمی، قربانیان تازه ترین یورش وحشیانۀ تروریستهای اسلامی به شهروندان عادی فرانسه

چهاردهم ژوئیه ۲۰۱۶، شهر نیس (جنوب فرانسه)؛ نزدیک نیمه شب و همزمان با مراسم آتش بازی جشن انقلاب و فتح زندان باستیل در فرانسه، اسلامگرایی تروریست با یک کامیون به انبوه جمعیتی که برای دیدن آتش بازی و شرکت در جشن در گردشگاه این شهر جمع شده بودند حمله برد و در یورشی مرگبار هشتاد و چهار کشته و صدها مجروح بجای گذاشت. حال بسیاری از مجروحان وخیم گزارش شده است.
اظهار تأسف از این واقعه و ابراز انزجار نسبت به قاتلان مردم بیدفاع، امری بدیهی است و ما نیز همراه و همدل با جامعۀ فرانسه و جامعۀ بشری در بهت و حیرت و تأسفیم، ولی این کافی نیست. باید با صدای بلند اعلام کنیم که این جنایت‌ها کمکی به فراموش کردن هویت و ماهیت مسببین ایجاد این فضای رعب و وحشت و ترور نمی‌کند، عملیات وحشیانه و خونباری که اینک در بخش مهمی از جهان، بویژه در خاورمیانه و آفریقا، در جریان است و ترکش‌های آن بصورت چنین حرکات تروریستی در اینجا و آنجا، در پاریس، بروکسل، نیس ویا هرکجای دیگر غرب مردم بیدفاع را به خاک و خون می کشد.
سران قدرتهای بزرگ جهانی، در خدمت حفظ و بازتقسیم منافع غارتگرانه و امپریالیستی خود، در همین دو دهۀ اخیر و در همدستی با ارتجاعی‌ترین قدرت‌ها و نیروهای منطقه و رساندن کمک‌های مالی و نظامی و استراتژیک به آنها، نقشه‌های سیاسی و نظامی و اقتصادی خود را به قیمت ویران کردن شهرها و کشتار انسان‌های بیدفاع پیاده کرده‌اند. آنها باید در برابر افکار عمومی مردم دنیا به عنوان مسببین اصلی مرگ شهروندان و قربانیان این تروریسم معرفی و همزمان با اسلامگرائی تروریستی، افشا شوند.
اجساد تکه تکه شده و درهم کوبیده شدۀ شهروندان بیدفاع، اعم از فرانسوی‌ها و گردشگرانی که در ساحل مدیترانه برای تماشای آتش بازی جشنهای انقلاب فرانسه گرد آمده بودند، همانقدر غم انگیز است که اجساد مردم شهرهای عراق و سوریه، و لیبی و کردستان و فلسطین، که در آروزی زندگی آرام و شاد هستند و تروریسم سال‌هاست که جهنم را همینجا و روی زمین برایشان می سازد، همچنان که بمبهای هوشمند ساخت زرادخانه های امپریالیستها جهنمی از ویرانی و خشونت و مرگ را از آسمان و زمین بر ایشان می بارد.
جامعۀ جهانی در واکنش به این رویدادهای تلخ مرگبار باید همبسته و آگاه علیه کانونهای اصلی و ابعاد جهانی این خشونتها بسیج شود و در پیکار همه جانبۀ سیاسی، اخلاقی و اجتماعی، در برابر هیولای ارتجاع مذهبی و سلطه جویی امپریالیستی بایستد و برای برقراری عدالت و روابط انسانی در جهان، مبارزه کند.
سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
۱۵ ژوئیه ۲۰۱۶ – ۲۵ تیر ۱۳۹۵

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا