بین‌المللی

حزب کمونیست ترکیه : جایگزینی جزء مردم وجود ندارد

حزب کمونیست ترکیه مردم را به سازمان دادن صفوف حزب علیه دشمنان مردم و انسانیت فرا می خواند .
آزادی در دستان خود ماست .ما همه جزئیات ان چه را که در طی تلاش کودتا که در ساعات بین روزهای ۱۵ و ۱۶ جولای در ترکیه رخ داد در دست نداریم …
ﺣﺰﺏ ﻛﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺗﺮﻛﯿﻪ
اما ، به خوبی می دانیم که هواپیماهایی که از سوی نیروهای خارجی حمایت می شدند ، که قدرت خود را از طبقه کارگر کسب نمی کنند نمی توانند تیرگی حزب عدالت و توسعه راشکست و مشکلات ترکیه را حل نمایند .
رخ داد های امروز واقعیت های زیر را به ما یاد آوری می کند: یا مردم ترکیه سازمان یافته و از حزب عدالت وتوسعه رهایی خواهند یافت یا سیاست های ارتجاعی حزب عدالت وتوسعه تشدید خواهد شد ، سرکوب افزایش خواهد یافت ، کشتارها ، غارت و دزدی ادامه خواهد یافت .
تنها قدرتی که می تواند حزب عدالت وتوسعه را سرنگون سازد قدرت مردم است ،و هیچ جایگزینی برای آن وجود ندارد .
حزب عدالت وتوسعه مسئول همه آن چیزی است که امشب رخ داد . تمام عامل هایی که به وضعیت و شرایط کنونی ختم شد محصول حکومت حزب عدالت وتوسعه و ارباب های کشوری وخارجی آن است که از حزب عدالت وتوسعه حمایت می کنند.
اما ، این واقعیت که حزب عدالت وتوسعه مسئول اصلی است به معنای آن نیست که تلاش کودتا تلاشی بود که از سوی خود اردوغان در راستای رسیدن به هدف های خود مانند باز کردن راه برای مدیریت اجرایی ریاست جمهوری یا پاک کردن مانع های پیش روی قانون اساسی جدید سازمان داده شد .
تنش و رقابت بین گروه های مختلف در داخل نظام و نیروهای مسلح که معروف شده بود مدتی برکنار باشند به ستیزه های نظامی بازگشته اند جریان دارد. در حالی که تنش بین این نیروها واقعی است ، اما این که هر یک از طرفین ستیزه بیانگر منافع مردم است یک دروغ است. متعاقب این باور ، جستجوی راه حلی علیه حکومت حزب عدالت وتوسعه در یک کودتای نظامی به اندازه توجه و حمایت از عدالت وتوسعه به تصور اتخاذ موضع مخالف علیه کودتای نظامی به هر دلیلی غلط است . آخرین کاری که باید بنام حمایت از آزادی و حقوق بشر در ترکیه انجام داد اختصاص حمایت از حزب عدالت وتوسعه است که بارها ثابت کرده است دشمن بشریت است .
اگر چه آن ها کودتا را سازمان نداده اند ، اما اردوغان و حزب عدالت وتوسعه برای استفاده از شرایط به دست آمده و حمایتی که دریافت کردند بعنوان ابزاری برای افزایش مشروعیت خود تلاش خواهند کرد . مردم ما باید در برابرگام هایی که حزب عدالت وتوسعه مسلما در روز های آینده بر خواهد داشت آماده باشند. بالا بردن مبارزه علیه حزب عدالت وتوسعه و تیرگی آن تنها راه متوقف کردن نتیجه این تلاش کودتای شکست خورده در تحکیم حکومت حزب عدالت وتوسعه و تبدیل آن به ابزاری برای تبدیل ترکیه بی ثبات حزب عدالت وتوسعه به ترکیه ای با ثبات است . این واقعیت که همه مسجد های ترکیه در تمام طول شب پیوسته تبلیغات اردوغان را منتشر کرده اند دلالت مشخصی بر فوریت وظیفه نزدیک ماست .
حزب کمونیست ترکیه مردم را به سازمان دادن صفوف حزب علیه دشمنان مردم و انسانیت فرا می خواند .
آزادی در دستان خود ماست .
حزب کمونیست ، ترکیه

بالاترین

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا