زنان

به ازای هر ۵.۳ مرد شاغل فقط یک زن کار می کند

بررسی آمارهای اعلام شده در بخش بازار کار نشان می دهد به ازای هر ۵.۳ مرد شاغل، یک زن در بازار کار حضور دارد.بر پایهٔ  چنین آمار رسمی، ۵ تا ۸ درصد از کل کارگران را زنان کارگر تشکیل می‌دهند که همین خود نشانهٔ آشکار وجود تبعیض ژرف در انتخاب شغل است و محدودیت “قانونی” و اعمال دیدگاه‌های قرون‌وسطایی در عرصه کار و زندگی زنان زحمتکش را ثابت می‌کند…

به گزارش ایرنا، براساس آمار اعلام شده، در برابر هر زن بیکار ۲.۳ مرد بیکار وجود دارد. آمارها همچنین نشان می دهد رشد اقتصادی کشور در سال ۹۴ به یک درصد رسید. رشد بخش های کشاورزی ۵.۴، صنعت منهای ۲.۲ و خدمات ۰.۲ درصد بوده است.

علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تازگی اعلام کرد، در صورتی که ۸۰ درصد طبقه متوسط کشور به شکل مستقیم و یا غیرمستقیم در تولید صنعتی حضور داشته باشند جامعه به نشاط اجتماعی دست می یابد.

اقتصادی که در مسیر توسعه قرار گیرد نیاز به نیروی کار دارد. اکنون بسیاری از کشورهای توسعه یافته نیازمند نیروی کارند و سیاست های جذب مهاجر را اجرا می کنند.

یکی از شاخص های توسعه یافتگی در هر جامعه ای، فعالیت زنان است؛ زنان آموزش دیده می توانند با پذیرش مسئولیت، ارکان توسعه را گام به گام پیش ببرند.

ایران از جمله کشورهایی است که ابزارهای توسعه را در بر دارد، اما این ابزارها به دلیل برخی مشکلات بخوبی به کار گرفته نمی شود.

صرف توزیع پول نمی تواند منجر به اشتغال شود؛ همانند دولت گذشته که با بهانه ایجاد اشتغال، منابع بسیاری را به هدر داد.

یکی از برنامه هایی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت یازدهم پیگیری می کند شناسایی مزایای هر استان برای ایجاد فرصت های شغلی است که بتوان در قالب آن مزیتها برای اشتغال برنامه ریزی کرد.

ایجاد تعاونی های کوچک برای مسائل گوناگون از تولید گرفته تا حفاظت از محیط زیست و یا ارائه خدمات می تواند بخش وسیعی از زنان در مناطق روستایی، شهرهای دور و حاشیه نشین را به کار گیرد.

توجه به شاخص های توسعه انسانی جمهوری اسلامی ایران در سال های اخیر نشان می دهد، گام های بسیار مثبتی به لحاظ شاخص های بهداشت و آموزش برداشته ایم

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا