گوناگون

فرماندهی آسایش روژاوا: حملە تروریستی امروز غیرنظامیان را هدف قرار دادە است

فرماندهی کل آسایش روژاوا با صدور بیانیه ای اعلام کردە است کە حمله انتحاری امروز بە قامشلو با بکارگیری خودرو مملو از مواد منفجرە به شیوەای مستقیم غیرنظامیان را هدف قرار دادە است…

در بیانیەی فرماندهی آسایش آمدە است:

“روز چهارشنبه ساعت ٩:٢٣ یک کامیون بمب گزاری‌شدە در ضلع غربی شهر قامشلو منفجر شد. حملە در منطقەای صورت گرفتە است کە ساکنین آن را غیرنظامیان تشکیل می‌دهند.

در نتیجە این حملە تروریستی تعداد زیادی از شهروندان مجروح شدند و زیانهای فراوانی بە منازل شهروندان رسیدە است. تعدادی از شهروندان هنوز هم از زیر آوار منازل مخروبە خارج نشدەاند. نیروهای ما در صدد بازداشت عوامل این حملەی تروریستی می‌باشند.

بە مثابەی نیروهای آسایش روژاوا مراتب تسلیت خود را بە خانوادەی جانباختگان اعلام می‌داریم و سوگند یاد می‌کنیم کە انتقام شهدا را خواهیم گرفت.”

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا