جوانان

سیطره حکومت دینی بردانشگاه‌ها

بر اساس آخرین گزارش مرکز رتبەبندی دانشگاەهای جهان، هزار دانشگاه برتر در سال ٢٠١۶ اعلام شد که در این فهرست تنها نام دانشگاه “صنعتی شریف” در رتبه ۶٧٩ به چشم می‌خورد…

بنا بر فهرست منتشر شده در سایت مرکز رتبەبندی دانشگاە‌های جهان cwur 2016 هزار دانشگاه برتر مشخص و اعلام گردید که در این فهرست ٢٢۴ دانشگاه در آمریکا، ٩٠ دانشگاه در چین، ٧۴ دانشگاه در ژاپن و ۶۵ دانشگاه در انگلستان قرار دارند.این در حالی‌ست که از میان صدها دانشگاه ایران تنها نام دانشگاه صنعتی شریف آنهم با رتبه ۶٧٩ دیده می‌شود که نشان دهنده کیفیت نامناسب و غیر کارشناسی سیستم آموزشی ایران در سطح جهان می‌باشد.

سیطره  حکومت  دینی در میهن مان  ایران بر دانشگاه‌ها و تاثیر مستقیم آن در گزینش و استخدام اساتید -علی‌الخصوص هیئت علمی دانشگا‌‌ه‌ها-، برنامەریزی سیاسی-ایدئولوژیکی چارت‌ها و سرفصل‌های کتب دانشگاهی و حذف دروس اساسی و تخصصی رشتەهایی که با بنیاد فکری حکومت هم‌خوانی ندارند، از جمله عواملی‌ست که کارشناسان و پژوهشگران حوزه آموزش بر آن تاکید کرده و آنرا عامل اصلی عقب ماندگی دانشگا‌ه‌های ایران، علی‌الخصوص در رشتەهای علوم انسانی، می‌دانند.

قابل ذکر است که در دهەی ٨٠، سید علی خامنەای رهبر رژیم فاشیستی مذهبی ایران طی سخنانی بر اسلامی کردن محتوای دروس و فضای آموزشی به ویژه در علوم انسانی تاکید کرده بود که از آن زمان به بعد با تغییر گسترده و وسیع محتوای درسی و حذف دروس مختلف از برنامه دانشگاەها و اخراج اساتید معتبر جهانی روبرو بودەایم.

کوردستان میدیا، نبود آزادی علمی و آکادمیک در انجام تحقیقات و پژوهش‌های مورد نیاز و محدودیت های گسترده در مطرح ساختن مباحث علمی نیز از جمله عوامل عدم پیشرفت و توسعه علمی و آکادمیک دانشگاه‌های ایران است که مکررا اساتید و محقیقین بر آن تاکید داشتەاند.

البته در این میان باید به نبود بودجه تحقیقاتی-آموزشی کافی و مناسب در دانشگاه‌ها و عدم توجه دولت و حکومت به بخش توسعه علمی این مراکز اشاره نمود. مشکلات مادی و مالی دانشگاه‌ها در حالی‌ست که حکومت فاشیستی-مذهبی ایران طی سالیان گذشته میلیاردها دلار صرف امور تروریستی در منطقه و جهان کرده و با صرف پول‌های هنگفت در کشورهای منطقه به گسترش تروریسم و جنگ داخلی در منطقه مبادرت کرده و می‌کند.

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا