حقوق بشر

مشخصات ١٨ فعال سیاسی کُرد محکوم به اعدام

هم اکنون حدود ١٨ فعال سیاسی کُرد بە اتهام عضویت یا همکاری با احزاب سیاسی کُرد ، در دادگاههای انقلاب اسلامی به اعدام محکوم شدەاند که حکم بیشتر آنها در دیوان عالی کشور نیز تایید شده است…

بنابه گزارش “کانون مدافعان حقوق بشر کردستان”، اکثر خانوادەهای این زندانیان، از شکنجەهای شدید فرزندانشان و حتی برخی از اعضای خانواده این زندانیان، در ادارەهای وزارت اطلاعات، خبر دادەاند و مدارک و شواهد ارائه شده به دادگاه ها، همگی از طریق پرونده سازی ماموران وزارت اطلاعات صورت گرفته است.

کانون مدافعان حقوق بشر کردستان ” با انتشار این گزارش، از مقامات قضایی می خواهد که با اعمال وسواس جدی در بررسی اظهارات زندانیان یاد شده و همچنین اطمینان خاطر از قانونی بودن مراحل دادرسی و صدوراحکام اعدام، نسبت به بازبینی احکام یاد شده اقدام جدی به عمل آورد.

این اسامی که ١٨ فعال سیاسی و مدنی هستند اغلب آنها حکمشان در دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور تایید شده و هر لحظه امکان اجرای حکم اعدامشان وجود دارد.

اسامی و مشخصات کامل زندانیان سیاسی محکوم به اعدام عبارتند از :

١. زانیار مرادی ، ٢. مصطفی سلیمی ، ٣. علی احمد سلیمان ، ۴.”محمد عبدالهی ، ۵. ابراهیم عیسی پور ، ۶. بختیار معماری ، ٧. رضا ملازاده ، ٨. هوشنگ رضایی ٩. لقمان مرادی ، ١٠. عبدالله سروریان ، ١١. انور رستمی ، ١٢. سید سامی حسینی ، ١٣ . سید جمال محمدی ، ١۴. صابر شیخ عبدالله ، ١۵. حسین عثمانی ،١۶ . دیاکو رسولزاده ، ١٧. حسن فرجی ١٨. حبیب الله لطیفی

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا