گوناگون

نابسامانی،چپاول‌گری و فساد سازمان یافته در حکومت اسلامی

غارتگری در شهرداری کرج! در شهرداری کرج چه خبر است؟ بی سابقه ترین و بزرگترین پروژه رانت خواری و فساد سازمانی توسط شهردار کرج طی چهل سال اخیر…
gLerpzWCK2DO
به گزارش آمدنیوز، دامنه تخلفات پنهان و آشکار شهرداری کرج با زعامت علی ترکاشوند به قدری گسترده است که طی ۴٠ سال اخیر سابقه نداشته؛ گوشه ای از این تخلفات را میخوانید:

بدهکارترین شهردار تاریخ کرج؛ عمده پروژه های عمرانی با قرض و وام از بانک شهر صورت می گیرد و در آینده بسیار نزدیک حوزه خدمات شهر کرج را با بحران بدهی مواجه خواهد کرد.

بر اساس یکی از مشکوک ترین آیین نامه های شهرداری ها، نیم درصد تمام پروژه های عمرانی شهر به شهردار تعلق می گیرد. و در مورد شهر کرج باید بررسی شود که رابطه نیم در صد حق شهردار با این تعداد پروژه های عمرانی چیست؟

تبدیل یک کارمند جزء به یک غول سرمایه دار در کمتر از ١۵ سال/ علی ترکاشوند در سال ٨١ یکی از معمولی ترین کارمندان جزء شهرداری با خانه مستاجری در حسن آباد کرج و خودروی شخصی پیکان بود. چطور بعد از گذشت پانزده سال که در تمام این دوره هم مسئولیت دولتی داشته تبدیل به یکی از ثروتمند ترین افراد شهر می شود. برآورد دارایی های منقول و غیر منقول وی قابل محاسبه نیست.

هزینه هنگفت شهردار برای احداث پروژه دفتر خانه ملت/ شهردار کرج علی ترکاشوند در دوره اخیر خود با هزینه چهار و نیم میلیارد تومانی برای نمایندگان کرج دفتر خانه ملت در چهارصد دستگاه کرج ساخته است.

انتصابات بی حساب فامیلی در مجموعه شهرداری/ برادرشهردار(جواد ترکاشوند) معاونت یکی از ادارات، خواهر(ه-ترکاشوند) معاون فنی مهندسی یکی از ادارات و همسر برادر در دوره اخیر به صورت استخدام رسمی وارد شهرداری شده اند و پدرزن برادر(سعید زارع) شهردار کرج هم اکنون معاون پشتیبانی شهردار است.

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا