جوانان

۶۰ درصد روستاییان ایران مشکل اشتغال دارند

در همایش ارتقا و توسعه اشتغال پایدار روستایی در اردبیل سید ابوالفضل رضوی معاون توسعه روستایی و مناطق محروم گفته است: ــ ۶۰ درصد روستاییان ایران مشکل اشتغال مناسب دارند…

ــ مشکل آب کشاورزی و شرب در روستاها جدی است و امسال شش هزار روستا مشکل آب شرب و کشاورزی داشتند.

به گزارش ایرنا، به طور میانگین از هر پنج خانوار روستایی یک نفر تحصیل کرده دانشگاهی وجود دارد که این آمار در استان اردبیل به ازای هر چهار خانوار روستایی یک نفر است.

ــ توسعه روستاها در تمام دولت ها به عنوان یک بحث اصلی مورد توجه بوده ولی تنها تامین آب، برق و سایر زیرساخت ها این مشکل را برطرف نمی کند.

ــ برای رساندن کشور به توسعه دولت باید سیاست گذار و برنامه ریز باشد و مردم نیز باید اجرا کننده و نقش آفرین باشند.

ــ باید به فکر افزایش درآمد عمومی مردم در مناطق روستایی در کنار تامین دیگر زیرساخت ها باشیم به طوری که اگر روستاها توسعه پیدا کند بخش عظیمی از مشکلات مهاجرت به مناطق شهری نیز کاسته می شود.

ــ برای رساندن کشور به توسعه دولت باید سیاست گذار و برنامه ریز باشد و مردم نیز باید اجرا کننده و نقش آفرین باشند.

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا