بین‌المللی

به مناسبت ۹۰سالگی فیدل کاسترو

پیام تبریک گنادی زوگانف صدر حزب کمونیست  فدراسیون روسیه/ برگردان: م . چابکی ـ نام کوبا، فیدل، نمادی از مبارزه شجاعانه برای آزادی، استقلال  در بسیاری از کشورها گردید و درتاریخ مبارزه طولانی خلقها برای آزادی ورهائی از ظلم و ستم سهم داشت.

رفیق فیدل عزیز!

کمیته مرکزی حزب کمونیست فدراسیون روسیه، تمامی کمونیستهای روسیه و دهها میلیون ازمردم کشور مان از صمیم قلب به فرمانده انقلاب کوبا به مناسبت رویداد سالگرد ۹۰ سالگی تبریک می گویم.

نام شما رفیق فیدل، گرمی خاص وبیان عشقی است درگوشه وکنار کشور پهناورما که درتمام دوران انقلاب کوبا مردم شوروی هنگام حمله به پادگان نظامی مونکادا وجنگیدن با ضد انقلابیون به منظور طرد دیکتاتوری مورد تحسین قرار گرفت. هنگامیکه رفقای شما برای تجدید عهد با اراده «مرگ ویا وطن» درراهپیمائی “۲۶ جولای” شرکت کردند نام شما برای همیشه به دوستی کوبا وروسیه در ارتباط قرار گرفت.

نام کوبا، فیدل، نمادی از مبارزه شجاعانه برای آزادی، استقلال  در بسیاری از کشورها گردید و درتاریخ مبارزه طولانی خلقها برای آزادی ورهائی از ظلم و ستم سهم داشت.

محاصره، فشارهای سیاسی وتحریم های آمریکا شما را از پا در نیاورد. کوبا کشوری باسطح بالایی از توسعه علم، پزشکی، آموزش وپرورش گردید و چون فانوس دریائی راهنمای بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین شد.

امروز شما بعنوان بک انقلابی حقیقی با زندگی قهرمانانه  همراه مردم در ادامه مبارزه برای رفاه، پیروزی ایده های سوسیالیستی  نمونه ای برای همه کمونیست ها و کسانی هستید که برای زندگی بهتر وعادلانه  مبارزه می کنند. ما به شجاعت، پشتکار، تعهد به آرمانهای صلح وسوسیالیسم با تحسین می نگریم.

برای شما رفیق عزبز فیدل، سلامتی، زنده دلی، عمری طولانی، خوش بینی  آرزو می کنیم

با احترام عمیق ودرود های برادرانه گنادی زوگانف صدر کمیته مرکزی حزب کمونیست

برگرفته از سایت حزب کمونیست فدراسیون روسیه

برگردان: م . چابکی ۱۳/۰۸/۲۰۱۶

https://kprf.ru/party-live/cknews/157737.html

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا