فرهنگی

کهریزک خاموش

رحمان:

کهریزک کجاست؟

می گویند،

آخر دنیاست

روزی از آنجا گذشتی

ذهنت را خالی کن

و خاطره ات را همانجا،

دفن کن.

آنجا،

غرور را شکستند

شرافت را زیر پا گرفتند

و پرده عصمت را

دریدند،

و دیگر بار آدم،

تسلیم…

و به سجده شیطان درآمد

آنجا

کسی در دسترس نیست

(خدا هم آنتن نمی دهد)

تا به او بگویی،

هیچ نمی خواهی

نه سیب…

نه گندم…

و نه نان…،

فقط هوا می خواهی

و دیگر هیچ…

رحمان  ۲۲/۰۳/۹۵

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا