جوانان

“آقای وزیر! آیا از توقیف گسترده نشریات دانشجویی و بازداشت دانشجویان بی‌خبرید؟!”

در بخشی از این نامه آمده است: آیا از تخلفات گسترده و قانون شکنی‌هایی که در سال‌های اخیر در دانشگاه‌هایی مانند علوم پزشکی ایران و علوم پزشکی مشهد و… اتفاق افتاده است بی‌خبرید؟ آیا از توقیف گسترده نشریات دانشجویی به بهانه‌های عجیب غیرقانونی چیزی نشنیده‌اید؟! آیا نمی‌دانید بر دستان یک فعال نشریاتی به بهانه‌های کاملاً غیرقانی دستبند زده و وی را بازداشت کرده‌اند؟…

در پی اظهارات وزیر بهداشت در اختتامیه‌ی گردهمایی خانه‌ی نشریات، نامه‌ای با امضای سه نفر نماینده‌ی مدیران مسوول در شورای مرکزی ناظر بر نشریات وزارت بهداشت خطاب به او نوشته شده است.

در بخشی از این نامه آمده است: آیا از تخلفات گسترده و قانون شکنی‌هایی که در سال‌های اخیر در دانشگاه‌هایی مانند علوم پزشکی ایران و علوم پزشکی مشهد و… اتفاق افتاده است بی‌خبرید؟ آیا از توقیف گسترده نشریات دانشجویی به بهانه‌های عجیب غیرقانونی چیزی نشنیده‌اید؟! آیا نمی‌دانید بر دستان یک فعال نشریاتی به بهانه‌های کاملاً غیرقانی دستبند زده و وی را بازداشت کرده‌اند؟

متن این نامه به گزارش انصاف نیوز در پی می‌آید:

وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

با سلام

پس از سخنرانی شما در نشست فعالین نشریات دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، رسانه‌ها خبر این سخنرانی را با تیتر «اگر مدیر و یا دست اندرکاری بخواهد با نشریه‌ای به شکل سلیقه‌ای برخورد کند می‌توانید آن مورد را گزارش کنید» منتشر کردند. برای ما که مدت‌هاست از نزدیک درگیر فعالیت نشریاتی در دانشگاه‌های مختلف علوم پزشکی بوده و به سبب سمت خود، بارها و بارها شاهد وقوع تخلفات گسترده‌ی مسوولین دانشگاهی و غیردانشگاهی در زمینه نشریات دانشجویی بوده‌ایم و در جریانیم که گزارش‌های مکرر تخلفات صورت گرفته از سوی فعالین دانشجویی در نشریات به مقامات ذی صلاح وزارت بهداشت ارائه شده و حتی مورد تأیید ایشان نیز قرار گرفته، این سخنان شما آن هم پس از گذشت سه سال از تصدی وزارت بهداشت، شگفت آور و پرسش برانگیز بود.

آقای دکتر هاشمی

برای ما جای سؤال است که چگونه شما از تخلفات متعدد صورت گرفته در بسیاری از دانشگاه‌های علوم پزشکی بی اطلاعید و منتظر گزارش تخلفاتید، در حالی که شرح بخشی از این تخلفات در نامه‌ی سرگشاده‌ای خطاب به رییس جمهور صراحتاً بیان شده و حتی طبق اطلاع اینجانبان نسخه‌ای از آن نیز به دست جناب عالی رسیده بود؟ برای ما جای تعجب است که چگونه از تخلفات متعدد اظهار بی‌اطلاعی می‌کنید در حالی که اگر مثلاً حتی نگاهی به صفحه‌ی اینترنتی برخی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور می‌انداختید متوجه می‌شدید که در این دانشگاه‌ها بر خلاف مقررات موجود، به اشخاص حقیقی امتیاز انتشار نشریه داده نمی‌شود؟ اظهارات جناب عالی برای ما جالب توجه است، چرا که به خوبی می‌دانیم که درباره‌ی تخلفات صورت گرفته در برخی دانشگاه‌های علوم پزشکی به صورت خاص، مراتب به شما اطلاع داده شده و نه تنها جناب عالی تا کنون اقدامی نکرده‌اید، بلکه حتی پیگیری‌ها و تذکرات مکرر ما در شورای مرکزی ناظر به این دانشگاه‌ها، هیچ نتیجه‌ای در برنداشته و حتی مسوولین دانشگاهی از اجرای مصوبات این شورا به بهانه‌های مختلف سرپیچی می‌کنند. آیا شما از وجود نظارت قبل از انتشار بر نشریات در اکثر دانشگاه‌های علوم پزشکی بی اطلاعید؟ آیا از تخلفات گسترده و قانون شکنی‌هایی که در سالهای اخیر در دانشگاه‌هایی مانند علوم پزشکی ایران و علوم پزشکی مشهد و … اتفاق افتاده است بی‌خبرید؟ آیا از توقیف گسترده نشریات دانشجویی به بهانه‌های عجیب غیرقانونی چیزی نشنیده‌اید؟! آیا نمی‌دانید بر دستان یک فعال نشریاتی به بهانه‌های کاملاً غیرقانی دستبند زده و وی را بازداشت کرده‌اند؟

آیا از پرونده‌های قضایی مفتوح فعالین نشریات دانشجویی بی اطلاعید؟! آیا در جریان پرونده سازی‌ها و برخوردهای غیرقانونی برخی نهادهای امنیتی و انضباطی مانند حراست و کمیته انضباطی در درون دانشگاه‌های علوم پزشکی نیستید و از سطح پایین تحمل و مدارا و انتقادپذیری برخی مسئولین دانشگاهی خبر ندارید؟ آیا نمی‌دانید در بسیاری از دانشگاه‌های علوم پزشکی، کمیته‌های ناظر وجود نداشته یا در مواعد مقرر قانونی تشکیل جلسه نمی‌دهد و یا ترکیب مقرر در دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر نشریات را ندارد و به دلایل واهی و سلیقه‌ای بر نشریات انواع و اقسام فشارها و محدودیت‌ها را وارد می‌کند؟

وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

از آنجا که جناب عالی علی رغم تمامی این نامه‌ها و نشانه‌ها و پیگیری‌ها، هم چنان از وجود تخلفات گسترده در برخورد با نشریات تلویحاً ابراز بی اطلاعی کرده و درخواست کرده‌اید که گزارش مشکلات موجود در این زمینه خدمت شما اعلام شود، اینجانبان نمایندگان مدیران مسوول نشریات دانشجویی کشور در شورای مرکزی ناظر بر نشریات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حسب وظیفه‌ای که بر عهده داریم، بر آن شدیم تا این بار در نامه‌ای سرگشاده گزارشی از مشکلات موجود در زمینه نشریات دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور را به صورت سرفصل وار به اطلاع برسانیم:

دخالت اشخاص حقیقی و حقوقی دانشگاهی مانند اساتید، مسوولین دانشگاهی و نهادهای دانشگاهی مانند کمیته‌ی انضباطی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، حراست و … و حتی نهادها و مسوولین بیرون از دانشگاه در محتوای نشریات از طریق اعمال فشار و تهدید و … و نظارت، سانسور و کنترل پیش از انتشار نشریات توسط نهادها و افراد مختلف. (نقض ماده ۲۷ دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی)
حمایت سلیقه‌ای و نامتوازن مادی و معنوی از نشریات گوناگون. (نادیده گرفتن مفاد مندرج در ماده ۲۸ دستورالعمل و تبصره آن)
دخالت‌های متعدد و متنوع نهادهای فاقد صلاحیت و غیردانشگاهی در خصوص نشریات.
ایجاد محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های خودسرانه و غیرقانونی. (نقض ماده ۴۸ دستورالعمل)
رسیدگی به تخلفات نشریاتی در کمیته انضباطی بدون رعایت ترتیبات قانونی مندرج در مقررات و تهدیدهای مکرر به برخورد با فعالین نشریاتی در کمیته‌های انضباطی. (نقض ماده ۳۹ دستورالعمل و تبصره ۱ ماده ۴ شیوه نامه اجرایی انضباطی دانشجویان)
اعمال سیاست‌های سخت گیرانه و تنگ نظرانه درباره نشریات دانشجویی
عدم برگزاری جلسات کمیته ناظر در مواعد مقرر. (نقض ماده ۵ دستورالعمل)
عدم رعایت مواعد قانونی برای رسیدگی به امور نشریات و به عنوان مثال طولانی بودن پروسه صدور پروانه امتیاز انتشار. (نقض ماده ۲۱ دستورالعمل)
عدم ارسال نشریات به چاپخانه‌ها برای انتشار و یا ارسال نشریات با تأخیر بسیار که موجب سوخت شدن مطالب نشریه می‌شود. (نادیده گرفتن مفاد مندرج در ماده ۲۸ دستورالعمل و تبصره آن)
کیفیت چاپ بسیار پایین نشریات در چاپخانه‌های طرف قرارداد.
چاپ با تیراژ پایین نشریات در برخی دانشگاه‌ها.
عدم استقرار اماکن خاص برای عرضه یا فروش نشریات در دانشگاه، مراکز درمانی، خوابگاه‌ها و دیگر اماکن دانشگاه. (نقض تبصره ۶ ماده ۱ دستورالعمل)
عدم برگزاری منظم کلاس‌های آموزشی و یا برگزاری کارگاه‌های آموزشی با کیفیت پایین. (نقض بند ۶ ماده ۶ و تبصره ماده ۱۵ دستورالعمل)
نبود آزادی بیان و خصوصاً آزادی پس از بیان.
حاکمیت فضای امنیتی بر فعالیت‌های فرهنگی در برخی دانشگاه‌ها.
الزام برخی نشریات به چاپ برخی مطالب و یا تصاویر توسط بعضی مسوولین و نهادهای دانشگاهی. (نقض ماده ۲۷ دستورالعمل)
عدم صدور پروانه‌ی انتشار به صاحب امتیازی اشخاص حقیقی در برخی دانشگاه‌ها و عدم صدور پروانه انتشار به صاحب امتیازی اشخاص حقوقی در بعضی دانشگاه‌های دیگر. (نقض ماده ۱۳ دستورالعمل)
تصویب مصوبات و تصمیمات خاص داخلی در برخی دانشگاه‌ها برای رسیدگی به امور نشریات. (نقض ماده ۴۸ دستورالعمل)
عدم تمکین مسئولین دانشگاهی از مقررات موجود و مصوبات شورای مرکزی ناظر در بسیاری از دانشگاه‌ها.
عدم ارسال صورت جلسات کمیته‌های ناظر و دو نسخه از نشریات توسط دانشگاه‌ها به شورای مرکزی ناظر بر نشریات وزارتخانه. (نقض تبصره ۲ ماده ۵ و تبصره ماده ۲۳ دستورالعمل)
ایجاد محدودیت‌های غیرقانونی برای انتخاب نام و یا زبان و یا قطع و یا شیوه انتشار (به صورت چاپی یا الکترونیک) نشریات.
و نهایتاً مهم‌تر از همه اینکه در یک کلام، استقلال نشریات دانشجویی در اداره خود و نگارش آزادانه مطالب و انتشار سراسری آن در سطح دانشگاه و …، به انواع و اشکال مختلف پایمال می‌شود.
آقای دکتر هاشمی

موارد فوق مهم‌ترین، کلیدی‌ترین و عام‌ترین مشکلاتی است که فعالین نشریاتی در دانشگاه‌های علوم پزشکی با آن مواجهند. اینجانبان با توجه به درخواست جنابعالی مبنی بر ارسال گزارش مشکلات و قول مساعد پیگیری و رفع آنها، موارد فوق الذکر را به اطلاعتان رسانده تا انشاالله این بار شاهد اقدامات فوری، قاطع و شفاف جنابعالی در مقابله با این تخلفات از سویی و عزل و برخورد قانونی با مسئولین فرهنگی متخلف در دانشگاه‌ها از سوی دیگر باشیم. امید که زمینه فعالیت نشریات دانشجویی در فضایی باز و امن فراهم گردد.

نمایندگان مدیران مسوول در شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:

کورش دستپاک
محمد حاج زاده
سید رسول تقوی

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا