گوناگون

نابرابری درآمد و فقر روزافزون در آلمان

نتایج جدیدترین بررسی در آلمان از نابرابری بالای درآمدها و اینکه فقیران در این کشور همچنان فقیر و ثروتمندان همچنان ثروتمند باقی می مانند خبر می دهد…

به گزارش روزنامه آلمانی «پاسایر نویه پرسه»، بر اساس یک بررسی جدید چالش فقر در آلمان به صورت روزافزون تثبیت می شود.

بر اساس نتیجه تحقیقات موسسه تحقیقات اقتصادی و اجتماعی (WSI) در برلین توزیع درآمد در آلمان همواره نابرابر تر می شود.

بر این اساس یک رکورد بالای جدید در نابرابری درآمدها در آلمان وجود دارد. بین سال های ۱۹۹۱ و ۱۹۹۵ حدود ۵۸ درصد از قشر فقیر توانستند به گروه با درآمد بالاتر صعود کنند. بیست سال بعد و بین سال های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۳ در عرض پنج سال تنها پنجاه درصد فقرا توانستند به این موفقیت دست پیدا کنند.

در این میان ثروتمندان به طور فزاینده ای ثروتمند تر می شوند. بین سال های ۱۹۹۱ و ۱۹۹۵ حدود ۵۰ درصد افراد بسیار ثروتمند توانستند خود را در بالاترین درجه کسب درآمد نگه دارند. در حالی که در فاصله بین سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ تقریبا ۶۰ درصد از این گروه توانستند در این وضعیت بمانند.

بر اساس این بررسی نابرابری درآمد در آلمان به یک نقطه اوج جدیدی رسیده است.

به گفته رئیس انستیتو (WSI) بررسی انجام شده نشان می دهد که ثروتمندان امروز بیشتر ثروتمند باقی مانده و فقرا بیشتر فقیر می مانند. سیاست باید اقدامات بیشتری برای شانس برابر برای آموزش و اشتغال افراد ایجاد کند.

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا