فرهنگی

از رویش جوانه های گل سرخ

رحمان:
اما ازتنهایی و تندباد هیچ مگو
ازرویش جوانه های گل سرخ
درحیاط خانه ات بگو،
کلمه ها را روی کاغذ بیاور
من همه حرفهایت را
در یاد خواهم داشت

وقتی که تنهایی،
بازهم  برایم نامه بنویس
اما،
نامه های عاشقانه ات را
در آلبوم خاطراتت بگذار،
و برای آنکه دوستش می داری
زمانی بی پرده و اشکار بخوانش
دلواپس نباش،
انکه دوستش می داری،
عاشقانه برایت خواهد خواند…
برایم بگو،
وقت تنهایی
به خلوت خود که راه می جستی
به دور از تابش مهر و ماه،
طوفانهای شبانه
ساقه هایت راشکستند؟
و گلهای سرخت،
بازپرپرشدند
با آمدن تندبادها؟
باز هم برایم نامه بنویس
اما ازتنهایی و تندباد هیچ مگو
ازرویش جوانه های گل سرخ
درحیاط خانه ات بگو،
کلمه ها را روی کاغذ بیاور
من همه حرفهایت را
در یاد خواهم داشت
و صبح سحر،
پیش از ترنم آوای هَزار ها،
به انها خواهمشان سپرد.

رحمان ۲۵/ ۷/ ۱۳۹۵
 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا