گوناگون

از کفترباز تا برانداز؛ وضع زندان اوین و نروژ!

سایت الف در ایران در گزارشی نوشت: نروژ اخیرا از دولت هلند در خواست کرده تا عده ای از مجرم هایش را در آنجا زندانی کنند! دلیل درخواست نروژی ها این است که در کشورشان براى بیش از ٧٠ زندانی، جا ندارند و حالا چون به ناچار تعداد زندانیان آنها به ١٠٠ نفر رسیده است، مجبور شده اند ٣٠ نفر اضافه را در ازاى پرداخت هزینه به هلند بفرستند تا دوران محکومیت آنها تمام شود! یعنى قرار نیست زندان بسازند و نمی خواهند زندان سازی را توسعه دهند…

 

در ایران اما واقعیت آن است که ما از وجود زیاد زندانیان در رنجیم. وقتى در کشور ما بیش از ٢٠٠٠ عنوان مجرمانه وجود دارد و از کفتربازى تا براندازى نظام جرم محسوب می شود، چگونه توقع داریم زندانیان کم شوند و آسیب هاى ناشى از این مقوله کاهش یابد.

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا