گوناگون

اینترنت هم نباشد خانه به خانه مبارزه می کنیم/ شهرداری های ما غصب شده اند

صلاح الدین دمیرتاش رئیس حزب دموکراتیک خلق ها در سخنانی اعلام کرد چنانچه اینترنت مناطق کردنشین همچنان قطع باشد خانه به خانه مبارزات خود را ادامه می دهیم.شهرداری ها اراده محلی ملت است. زمانی که دزدی به خانه شما آماده و اشیاء شما را به سرقت ببرد اگر شما از ترس دزد ساکت بمانید غرورتان را از دست خواهید داد. در ۸۱ استان ترکیه به خیابان ها خواهیم آمد، به خیابان آمدن و اعتراض کردن حقی مشروع است…

به گزارش حریت، صلاح الدین دمیرتاش، رئیس مشترک حزب دموکراتیک خلق ها در اظهاراتی عنوان کرد: شما می توانید شهرداری ها را غضب کنید ولی نامتان شهردار نیست بلکه غاضب است. بارها در این استان طی رقابت با حزب عدالت و توسعه در انتخابات علی رغم استفاده نمایندگان آک پارتی از تمام امکانات دولتی، رشوه، فشار، تهدید و … ما پیروز انتخابات شده ایم. ولی به این موضوع احترام نمی گذارند. از ارده ملی سخن می گویند ولی زمانی که ملت کرد ترکیه مطرح است همان اراده ملی را نمی شناسند.
وی در ادامه اظهارات خود تصریح کرد: شهرداری ها اراده محلی ملت است. زمانی که دزدی به خانه شما آماده و اشیاء شما را به سرقت ببرد اگر شما از ترس دزد ساکت بمانید غرورتان را از دست خواهید داد. در ۸۱ استان ترکیه به خیابان ها خواهیم آمد، به خیابان آمدن و اعتراض کردن حقی مشروع است.
دمیرتاش در ادامه با اشاره به قطع عمومی اینترنت در مناطق کردنشین ترکیه نیز گفت: از انتشار پیام های ما در شبکه های مجازی ترس دارند به همین دلیل ۳ روز است که در مناطق کردنشین اینترنت قطع شده است. در بیمارستان ها بخش اوژانس برای ارسال نام داروهای مورد نیاز علنا فلج شده است. این مسائل برای دولت هیچ اهمیتی ندارد. اقداماتی که ترک تل کوم و شرکت های اینترنتی در مناطق کردنشین انجام می دهند جرم است. شما نمی توانید به دستور فرماندار و یا وزیر اینترنت را از دسترس خارج کنید. اگر اینترنت ها نیز قطع شود خانه به خانه خواهیم گشت و مبارزات خود را پی خواهیم گرفت. در دهه ۹۰ میلادی نه اینترنت بود، نه تلفن نه تلویزیون. در آن زمان نیز خانه به خانه مبارزات خود را ادامه دادیم.

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا