چرخانفرهنگی

با یاد آن جان ها

احمد جواهریان:

گورسنگ های شکسته

پر از آرزوهای دست نیافته است،

پر از سرود های ناخوانده… .

از آن همه نازنین

هیچکس نمرد…

نمی میرند آن ها،

نه با گلوله،

نه با طناب،

و نه با تهمت تلخِ کوردلانِ قداره بستۀ قدرت.

 

این اعتراض،

این جنبش پنهانی،

این «فتنه» یی که می نامی و

از وحشتش بی خوابی، ضحاک!

از خون آن جان هاست،

جانان هاست.

 

 

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا