گوناگون

باید پیش از رفتن به مدرسه گدایی کند

یکی از میلیون ها!…

ایران پرس نیوز

گدایی یک دانش آموز قبل از رفتن به مدرسه بخاطر نداشتن دفتر و مداد. آیت الله های  مرتجع و مراجع تقلید خویش خواسته  که « ولایت فقیه» را به وجود آوردند؛ باید عمامه ننگینش را بالاتر بگذارد. فقر و فلاکت  و گندابه ای که  رژیم « فقها» افتخار  آنرا بخود اختصاص دادند: دختر دانش آموز باید برای خرید دفتر و مداد پیش از رفتن به مدرسه گدایی کند. دخترک میگفت مامان و بابام نفهمند…چون بابام گفته فردا میخرم. سه روزه که مداد ندارم.

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا