فرهنگی

با چماق های زیرزمین وزارت آموزش و پرورش، معلمان معترض را کتک زدند

وزیر پیشین آموزش و پرورش: معلمان را با چماقهای زیرزمین وزارتخانه کتک زدند: علی اصغر فانی، وزیر سابق آموزش و پرورش در مراسم تودیع خود از رویکردهای غلط دولت دهم در عرصه آموزش و پرورش انتقاد کرد…

علیاصغر فانی در مراسم تودیع خود از جمله مسائل منفی مربوط به دوره قبل را سیاست «فرهنگ امنیتی» دولت دهم در آموزش و پرورش عنوان کرد و گفت در دوره او به جای «فرهنگ امنیتی»، سیاست «امنیت فرهنگی» به اجرا در آمد.

وزیر پیشین آموزش و پرورش افزود: «با چماقهایی که در زیرزمین وزارتخانه بود در دولت قبل معلمان تجمع کننده را زدند و به چماق به دستها در همان روز نهار دادند.»علی اصغر فانی در حالی از سرکوب اعتراضات معلمان در دولت دهم سخن میگوید که در دوران صدارت او نیز اعتراضهای معلمان ایران از زمستان سال ۱۳۹۳ به طور گسترده در بسیاری از شهرها شکل گرفت و چند ماه ادامه داشت. معلمان معترض در سراسر ایران خواستار افزایش دستمزد و بهبود وضعیت معیشتی خود بودند. از جمله خواسته های آنها هماهنگی حقوقشان با سایر کارمندان دولت بود.علی اصغر فانی در آبانماه ۱۳۹۲ برای صدارت بر وزارت آموزش و پرورش از مجلس رأی اعتماد گرفته بود.

فانی همچنین از «کمبود ۲۴ هزار معلم ابتدایی» در دوره قبل، «عدم تعادل نیروی انسانی به لحاظ جنسیت و رشته تحصیلی و دورههای تحصیلی»، «تبعیض در حقوق با سایر کارکنان دولت و افزایشهای ناچیز حقوق معلمان»، « کسری حداقل ۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۲» انتقاد کرد.علیاصغر فانی در مهرماه سال جاری برکنار شد. رفاه معلمان و اختلاس هشت هزار میلیارد تومانی از صندوق ذخیره فرهنگیان و موضوع استیضاح او در مجلس شورای اسلامی از دلایل استعفای وزیر پیشین وزارت آموزش و پرورش اعلام شده بود.

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا