گوناگون

واکنش به انتخاب ترامپ

ما مهر و همبستگی خود را با همه‌ی کسانی ابراز می‌کنیم که در رنج به سر می‌برند و نگران اند که آمریکا زیر حاکمیت دونالد ترامپ آنها را حذف خواهد کرد. ما در ناامیدی میلیون‌ها تن که از پیروزی نامزد ریاست جمهوری با پشتیبانی کوکلوکس کلان در بهت به سر می‌برند، شریک ایم…

مرکز حقوق اساسی (CCR)، سازمان عضو فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر (FIDH) در آمریکا، در واکنش به انتخاب دونالد ترامپ بیانیه‌ی زیر را منتشر کرد.

ما مهر و همبستگی خود را با همه‌ی کسانی ابراز می‌کنیم که در رنج به سر می‌برند و نگران اند که آمریکا زیر حاکمیت دونالد ترامپ آنها را حذف خواهد کرد. ما در ناامیدی میلیون‌ها تن که از پیروزی نامزد ریاست جمهوری با پشتیبانی کوکلوکس کلان در بهت به سر می‌برند، شریک ایم.

اگر روزنه‌ی امیدی در نتیجه‌ی این انتخابات باشد، این است که اکنون انکار نژادپرستی، تبعیض جنسی و بیگانه‌هراسی که قرن‌ها جزیی از آمریکا بوده، غیرممکن است. وظیفه‌ی ما این است که با تمام کسانی همراه باشیم که با این کوته‌بینی و نارواداری مخالف اند، و از گروه‌های اجتماعی آسیب‌پذیر دفاع و محافظت کنیم. این کار در ۵۰ سال گذشته رسالت مرکز حقوق اساسی بوده است. ما بیش از پیش برای دفاع از حقوق مدنی و حقوق بشر و قانون اساسی آمریکا فعالیت خواهیم کرد.

خطر ریاست جمهوری ترامپ فراتر از حمله به رنگین‌پوستان، زنان، مسلمانان، مهاجران، پناه‌جویان، دگرباشان جنسی و معلولان است. وجه مشخص مبارزه‌ی انتخاباتی او راه‌بردها و تاکتیک های رژیم های استبدادی بود: تأیید و تشویق خشونت علیه معترضان سیاسی، تهدید به زندانی کردن مخالف خود، پرهیز از اعلام پذیرش نتیجه‌ی انتخابات در صورت شکست، مجازات رسانه‌های منتقد. ما، به همراه همه‌ی کسانی که به آزادی، عدالت و حق تعیین سرنوشت ارج می‌گذارند، باید مقاومت کنیم و به هر قیمتی جلوی حرکت به سوی فاشیسم آمریکایی را بگیریم.

مقاومت وظیفه‌ی مدنی ماست

مرکز حقوق اساسی

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا