گوناگون

اظهارات «خاتمی»امام جمعه موقت تهران به «ترامپ» «دیگ به دیگ می‌گوید رویت سیاه» !

احمد خاتمی در سخنان خود در نماز جمعه این هفته تهران افزود: به عنوان نصیحت، گرچه می دانم اثر ندارد به رئیس جمهور تازه به دوران رسیده امریکا می گویم اگر راه شما همان راه پیشینیان باشد مطمئن باشید سرانجام کار شما نیز سرانجام همان ها خواهد بود…

وی گفت: پرونده آنها در ایران آنقدر سیاه است که نگو و نپرس از ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲تاکنون که ۶۳ سال می گذرد چه ها که نکردند؛ تقویت رژیم سیاه و جلاد پهلوی و حمایت از فتنه گران،آنها هرچه از دستشان برآمد علیه نظام اسلامی انجام دادند.

امام جمعه موقت تهران همچنین  در رجز خوانی خویش چنین  گفت : به کاندیدای تازه به دوران رسیده آمریکا می گویم و امیدوارم از طریق امواج به گوش او نیز برسد که ایران اسلامی یک منش دارد و آن مقاومت تا آخرین نفر و آخرین نفس است و یک شعار دارد

خاتمی خطاب به ترامپ افزود: در مناظره خود گفته ای حکومت «اسلامی» تروریسته، خجالت نکشیده ای، اگر یک جو مردانگی داشته باشی باید از ملت ایران عذرخواهی کنی، حواست باشد بازی با ایران بازی با دم شیر است.

 

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا