اخبار

نظام تک قطبی؛ سرمایه داری امریکا وریشه اقتصادی ظهور ترامپ

ظهور ترامپ بی ثباتی رشد سرمایه داری جهانی را تایید می کند.ترامپ نماینده ای از سرمایه های بزرگ وبخش جدایی ناپذیر از الیت ایالات متحده و الیگارشی در جهان است٬ که برای تامین سرکردگی و تقویت موقعیت امریکا در مرحله ای که مدل های قدیمی به رکود در اقتصاد و تشدید و وخامت اوضاع داخلی وبین المللی جهان تک قطبی منجر گردیده٬ سکان کاخ سفید را به دست گرفته است…

بی عدالتی فزاینده وتسلط بی چون و چرای گروههای ذینفع مالی مرتبط با انحصارات فرا ملی در نظام سیاسی آمریکا به طبقه کارگر و سایر لایه های اجتماعی ایالات متحده ضرباتی سنگین وارد کرد.بویژه پس از بحران وام مسکن که در سال ۲۰۰۷ میلادی آغاز شد.اقتصاد به اصطلاح نئولیبرالیستی شکاف طبقاتی و فقر را در جامعه امریکا دامن زد و افزایش داد.

همچنین جهانیسازی که موجب شده کارگران آمریکایی در معرض رقابت با صدها میلیون نفر در کشورهای دیگر قرار گیرند یک نارضایتی عمیق پدید آورده است. با استفاده ازاین نارضایتی ترامپ کارزار انتخاباتی خود را سامان داده و به پیروزی رسانید .او٬ وعده های گزافی داده است دال بر اینکه باعث ایجاد شغل در بخشهایی مانند تولید و زغال سنگ خواهد شد و این کار را به سادگی با مذاکره مجدد در مورد معاملات تجاری موجود مانند نفتا یا قواعد زیست محیطی ضعیف انجام خواهد داد.

دولت ترامپ چه سیاست هایی را میتواند برای معکوس کردن این روندها انجام دهد؟ آیا او اتخاذ فناوریهای جدید با شرکتهای بزرگ آمریکایی را تنظیم خواهد کرد؟ آیا او شرکتهای فراملیتی آمریکایی را از سرمایهگذاری در برنامه های آن سوی دریاها منع خواهد کرد در حالی که بیشتر درآمد این شرکتها از بازارهای خارجی به دست میآید؟ تنها ابزار سیاسی واقعی که او در دسترس خواهد داشت تعرفه های تنبیهی است که احتمالا جنگ تجاری را شروع خواهد کرد.

اما ترامپ٬به مشکل اصلی نمیپردازد؛ مساله اصلی سلطه سرمایه انحصاری و حجم عظیم پول و نفوذ گروههای ذینفع مالی مرتبط با انحصارات فرا ملی در سیاست است. در این مورد هم او برنامههای واقعی رو به جلویی ندارد.

فراموش نکنیم ؛دونالد ترامپ کاسب «حرفهای» است یعنی توانسته در مدت طولانی فعالیت اقتصادی خود نظام مالیاتی را دور بزند و حداقل چهار مرتبه از قانون ورشکستگی آمریکا استفاده کند و میلیاردها دلاردارایی خود را نجات دهد. لذا ترامپ نماینده ای از سرمایه های بزرگ وبخش جدایی ناپذیراز الیت ایالات متحده و الیگارشی در جهان است. ترامپ سرمایهدار٬ در حقیقت کارگزاری است در خدمت تقویت موقعیت امریکا در مرحله ای که مدل های قدیمی به رکود در اقتصاد و تشدید و وخامت اوضاع داخلی وبین المللی جهان تک قطبی منجر گردیده.

اقتصاددان اهل قلم و مقالهنویس “برجستهای” مانند پل کروگمن که عنوان برنده جایزه نوبل اقتصاد را هم یدک میکشد٬این اقتصاددان متخصص تجارت بینالملل و از طراحان مدل جدید؛ در شب انتخابات که خبرها حاکی از پیروزی قریبالوقوع دونالد ترامپ بود در نوشتهای احساساتی، هراس و شگفتی خود را از اقبال مردم به ترامپ بیان میکند.

نظم سیاسی زوال یافته در آمریکا ونظم نوین مبتنی بر جهان تک قطبی پس از پایان جنگ سرد و مدل لیبرال ورشکسته؛ تنها با یک شوک می توانست “جان گیرد” و قابل “درمان” باشد. پیروزی ترامپ این شوک را بر آمریکا وارد کرده است.شوکی که تعادل فعلی را بر هم نخواهد زد و هدف ان تامین سرکردگی و تقویت موقعیت امریکا در رقابت با سایر رقبا٬ همراهان و شرکا ست.

جهان تک قطبی در پایان راه ؛

هفته نامه اکونومیست در سرمقاله این هفته خود، در واکنش به پیروزی ترامپ در رقابتهای انتخاباتی، این رویداد را بهعنوان تهدیدی علیه همه باورهای قدیمی در رابطه با آمریکا و نقش این ابرقدرت در جهان توصیف کرده است. به عقیده نویسنده این سرمقاله، پیروزی ترامپ و روش او در کسب این موفقیت، سرکوبی است بر هنجارهای سیاسی آمریکا و نقش این کشور بهعنوان قدرت برتر جهان.

گزیده مطالب دنیای اقتصاد-شرق

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا