حقوق بشر

بیانیه شورای جهانی صلح در ارتباط با تعلیق فعالیت انجمن صلح ترکیه

شورای جهانی صلح (WPC) تصمیم مقامات ترکیه در به تعلیق در آوردن فعالیت چند صد سازمان و جنبش اجتماعی به مدت سه ماه تحت بهانه بررسی فعالیت آنها در ارتباط با  اتهام مشارکت در “اعمال تروریستی” را محکوم میکند. ..
wpc-logo

در میان این سازمانها انجمن صلح (Baris Dernegi) است، که عضو تاریخی شورای جهانی صلح و کمیته اجرائی آن است. ما جرکت پلیس در  تعطیل کردن دفاتر سازمان صلح در استانبول توسط نیروهای پلیس را در روز گذشته تقبیح کرده و نگرانی جدی خود را در مورد انگیزه واقعی و اهداف پشت این عمل استبدادی و ضد دمکراتیک اعلام میکنیم.

شورای جهانی صلح ابراز همبستگی خود را با مردم ترکیه، با نیروهای هوادار صلح و دوستان ما در انجمن صلح (Baris Dernegi) که یاران ما در مبارزه مشترک برای صلح در منطقه میباشند، اعلام میدارد. ما خواهان رفع تعلیق از انجمن صلح و سایر سازمان های اجتماعی دیگر هستیم.

۲۰۱۶ نوامبر ۱۲

دبیرخانه شورای جهانی صلح

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا