زنان

بازگشت به سیستم فرهنگی و تعلیم و تربیتی شوروی

برگردان: ناهید مذکوری/ وزیر فرهنگ روسیه فدرال خانم واسیلییودر یک گفتگوی مطبوعاتی چنین می گوید: امکان این است که بنا به خواست خانواده های محصلین به سیستم تعلیم و تربیتی ای که در زمان شوروی بود باز گردیم واین موضوع به واقعیت بپیوندد. زیرا این سیستم یکی از بهترین سیستم های تحصیلی در سطح جهان بود.

بدون شک محصلین هم اکنون چندین برابر کمتر به عمق وفراگیری علمی مشغول میباشند و در وسعت علمی کمتر فرومی روند

چنین سئوالی پیش می آید که آیا پروسه و یا روند تحصیلی در زمان شوروی هم به حساب خواهد آمد؟ ضرب المثلی داریم که میگویند هرچه  نو و تازه است درست است (نو که آمد به بازار کهنه شود دل آزار) وگویا بهمین دلیل هم گذشته را باید فراموش کرد این ضرب المثل هم اکنون بگونه ای دیگر طنین می دهد زیرا در جهان کم کشوری نبوده که در جستجوی آن شکل نوین رفته وآنرا امتحان کرده. بعنوان مثال: فنلاندی ها که قبلا بشیوه سنتی خویش تعلیم وتربیت می کردند وسپس قدری از این شیوه کناره گرفته وبه شیوه اروپائی عمل نموده بودند، هم اکنون در بازنگرئی به شیوه قبلی خویش باز گشته اند.

خانم واسیلییو درتحکیم این سخنان چنین ادامه میدهد که در بریتانیای کبیر هم برنامه ریزی و سیستم تعلیم وتربیتی یک شکل و همگون است و در کشور آلمان هم همینطور، این بدان معناست که برای تمامی دروس یک مرکزیت تعلیمی لازم میباشد. وباید در سراسر کشور یک شکل تعلیم داده شود، ساده تر بگویم: اگر امروز در اینجا زندگی می کنیم و فردا به جای دیگری منتقل شدیم و فرزندانمان به جای جدید منتقل شدند، همان کتاب را باز کنند و بخوانند که قبلا در جای دیگری خوانده بودند. ولازم است که بدانیم، این موضوع به خلاقیت تعلیمی صدمه ای نمیزند. زیرا هر معلمی خلاقیت تعلیمی خود را داراست و شاگرد و محصلی که قویتر است سریع تر موفق میشود و دروس خود را آماده می کند و بازگشت به این سیستم ضرورت دارد وموافقتم با شما در این است که سیستم تعلیم وتربیتی زمان شوروی  یکی از بازده ترین سیستمهای تعلیم وتربیتی می باشد. و با سنتهای روسی ما هماهنگ، بر این اساس است که مسئولین فرهنگی می باید دستورات دولت فدرال روسیه را به اجرا در آورند، زیرا دولت چنین پشتیبانی ای را ضرور میداند و معلمین نباید طرفدار آنچه که شخصی انجام داده اند باشند، بلکه آنچه را که محصل می تواند انجام دهد را باید پشتیبانی نمایند، زیرا یک تعلیم دهنده اول باید درست یاد دهد وسپس در خواست جواب درست را از محصل داشته باشد و زمانی که سعی در فرا دهی درست گردد سعی در اصل مرکزیت تعلیمی دولتی نموده، و آن زمان است که توی (معلم)می توانی بگوئی که به نتیجه مطلوب تعلیمی رسیده ای، لازم به تذکر است که این شیوه عمل مانع ابتکار عمل و خلاقیت تعلیمی هم نخواهد شد.

گاهی بعضی ها سعی میکنند که من را به امل بودن ویا سنتی بودن محکوم کنند، در جوابشان میگویم: سنتی بودن که حتما خطا نیست سنتها همیشه در حفظ و برای پیشرفت ما در قدم گذاری‌مان به آینده کمک کننده هم هستند، و من بر این عقیده هستم که آموزش و پرورش آن بخشی نیست که در آن بشود آزمایشات مختلفی نمود. لزوم در آن است که این روند با آرامش طی شود در ضمن اینکه متد های خوب علمی وتربیتی هم باقی خواهد ماند و با آنها مقایسه علمی خواهد شد، اما اساس آن است که ذکر کردیم.

برگرفته از بخش فرهنگی حزب کمونیست روسیه فدرال

مبحث انسان وجامعه تاریخ

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا