حقوق بشر

سازمان ملل با تصویب قطعنامه‌ای از ایران خواست به حصر پایان دهد

مجمع عمومی سازمان ملل با انتشار قطعنامه‌ای از جمهوری اسلامی خواست که به حصر خانگی رهبران جنبش سبز که از زمان اعتراضات به انتخابات ریاست‌جمهوری ۸۸ در حبس خانگی به سر می‌برند و به واسطه آن دچار مشکلات سلامتی شده‌اند پایان دهد…

همچنین در این قطعنامه ضمن ابراز نگرانی از وضعیت حقوق بشر در ایران از دولت ایران خواسته شده به سال‌ها خودداری از همکاری با مکانیسم‌های حقوق بشری سازمان ملل پایان دهد و اجازه بدهد که گزارشگر ویژه حقوق بشر این سازمان برای تهیه گزارش به ایران سفر کند.

به گزارش کلمه،صدور این قطعنامه با واکنش تند ایران مواجه شد. سخنگوی وزارت‌امور‌خارجه قطعنامه حقوق بشری سازمان ملل را «نامشروع» دانست و گفت: «جمهوری اسلامی ایران هرگونه استفاده ابزاری و سیاسی از موضوع حقوق بشر توسط کشورهای غربی علیه کشورهای مستقل جهان را مردود و محکوم می‌داند.»

قاسمی در واکنش به تصویب قطعنامه حقوق بشری علیه کشورمان در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت: «جمهوری اسلامی ایران قطعنامه وضعیت حقوق بشر در ایران که در هفتاد و یکمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد توسط کانادا و سایر همبانیان آن کشور تهیه شده است را مردود و غیرقابل قبول می داند. متاسفانه این قطعنامه بدون در نظر داشتن واقعیت‌های جمهوری اسلامی ایران، صرفا مبتنی بر نگرشی گزینشی، مقابله جویانه و تنها با اهداف خاص سیاسی تدوین و تصویب شده است.»

اما این واکنش در حالی است که رهبران جنبش سبز آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد بیش از ۲۲۰۰ روز است که در حصر غیرقانونی به سر می‌برند و هیچ مرجعی نیز به این بی‌قانونی پاسخ نمی‌دهد.

همچنین هستند کسانی که در اعتراضات سال ۸۸ به حبس‌های طولانی محکوم شدند و همچنان در زندان به سر می‌برند. با این حال ایران به قطعنامه سازمان ملل واکنش اعتراضی نشان داد.

نماینده ایران در نشست کمیته سوم گفت که پیش‌نویس ارائه شده بدون مشورت با دولت ایران تهیه شده و محتوای آن یکجانبه و سیاسی است و ارائه آن بی‌مورد است.

او گفت که جمهوری اسلامی به حقوق بشر احترام می‌گذارد و انتخابات را نیز آزادانه برگزار می‌کند. نماینده جمهوری اسلامی افزود که دولت ایران در زمینه بهبود وضعیت حقوق بشر در این کشور پیشرفت‌هایی داشته و هرگز مرزهای خود را به روی پناهجویان نبسته و از عمل به مسئولیت خود در قبال آنان طفره نرفته است.

پیش‌نویس قطعنامه “وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران” که با همکاری چند کشور تهیه شده بود، توسط نماینده کانادا برای بحث و رای‌گیری در جلسه کمیته سوم مطرح شد. نماینده کانادا با “ابراز نگرانی شدید” از وضعیت حقوق بشر در ایران، تاکید کرد که در تدوین این گزارش ملاحظات سیاسی منظور نشده بلکه محتوای آن بر اساس شواهد و مدارک مربوط به نقض حقوق بشر در ایران تهیه شده و هدف از طرح آن، کمک به تامین حقوق بشر مردم این کشور بوده است.

این قطعنامه همچنین از ایران خواسته است انتخابات ریاست جمهوری سال آینده را به شکلی آزادانه و در انطباق با موازین شناخته شده انتخابات منصفانه برگزار کند و به گرایش‌های گوناگون اجازه مشارکت موثر در انتخابات را بدهد.

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا