زنان

سخنان گیسو جهانگیری در پانزدهمین مجمع کشورهای عضو دادگاه بین‌المللی جزایی

به‌عنوان مدافع حقوق بشرِ فعال در افغانستان، پیامی حیاتی برای شما به همراه آورده‌ام. پس از سال ها درگیری مسلحانه و رسیدگی طولانی مقدماتی در دادگاه بین‌المللی جزایی، اکنون آماده ی پاسخ‌گویی شده‌ایم. گاهی دادگاه به‌عنوان آخرین راه چاره ضروری است و این یکی از آن موارد است…

عصر بخیر، عالی‌جنابان!

باعث خوشوقتی من است که به نام بنیاد آرمان‌شهر/ OPEN ASIA، فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و ۱۸۴ سازمان عضو آن در پانزدهمین مجمع کشورهای عضو دادگاه بین‌المللی جزایی در لاهه سخن بگویم.

به‌عنوان مدافع حقوق بشرِ فعال در افغانستان، پیامی حیاتی برای شما به همراه آورده‌ام. پس از سال ها درگیری مسلحانه و رسیدگی طولانی مقدماتی در دادگاه بین‌المللی جزایی، اکنون آماده ی پاسخ‌گویی شده‌ایم. گاهی دادگاه به‌عنوان آخرین راه چاره ضروری است و این یکی از آن موارد است.

ما از این خبر که تحقیقات تمام عیار دادگاه بین‌المللی جزایی در افق دید است، امید یافته‌ایم.

باید یک بار دیگر تکرار کنیم که پاسخ‌گویی مانعی در راه دستیابی به صلح‌ نیست، بلکه جزء ضروری آن به‌شمار می‌رود.

عالی‌جنابان،

اکنون زمان آن نیست که از تعهد خود به عدالت روی بگردانید. برعکس، اکنون زمان آن است که کوشش خود را در پشتیبانی از دادگاه بین‌المللی جزایی برای دست یافتن به عدالت برای قربانیان جنایت‌های بین‌المللی دو چندان کنید. فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر از شما می‌خواهد پشتیبانی خود را نشان بدهید. حمایت خود را از دادگاه بین‌المللی جزایی و نیز مدافعان حقوق بشری که خستگی‌ناپذیر به‌خاطر عدالت در اینجا، در لاهه، و در کشورهای ما مبارزه می‌کنند، به نمایش بگذارید. هم‏چنان‌که تهدیدهای اخیر علیه همکاران فلسطینی ما در سازمان‌های الحق و المیزان نشان می‌دهد، زندگی ما اغلب دقیقاً به‌خاطر حمایت از این دادگاه در خطر است.

ما هرگز از مبارزه به‌خاطر عدالت دست برنمی‌داریم و از شما نیز می‌خواهیم از مبارزه دست برندارید. عضویت در اساسنامه ی رُم را به نظرتان در باره‌ی متهمانی که تاکنون مورد پیگرد قرار گرفته‌اند وابسته نکنید. در این صورت منافع قربانیانی را که در انتظار تحقیقات هستند به معامله خواهید گذاشت.

و سخنی با کشورهایی که این‌گونه شجاعانه در اینجا ایستاده‌اند و تداوم حمایت خود را از فعالیت دادگاه بین‌المللی جزایی اعلام می‌کنند: اکنون زمان آن است که به حمایت خود تحقق ببخشید. دادگاه بین‌المللی جزایی به تأیید بودجه نیاز دارد. با کاستن از بخش هایی از آن، فرصت را از عدالت می‌گیرید. شکی نباید داشت. در نهایت، بستن دستِ دادگاه با محروم کردن آن از منابع مالی، به آن لطمه می‌زند.

هرگز نمی‌توان بر اهمیت تعهد بلندمدت به تأمین بودجه برای صندوق امانی قربانیان به اندازه ی کافی تأکید کرد. اطمینان‌یافتن از دسترسی بازماندگان قربانیان به جبران و غرامت یکی از دلایل بنیادی وجود این دادگاه است.

ما همگی برای تقویت سیستمی قوی و عادلانه برای اساسنامه ی رُم اینجا آمده‌ایم. به جای تخریب، باید با هم برای ساختن همکاری کنیم.

از شما سپاسگزارم.

گیسو جهانگیری
نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر (FIDH)
رئیس بنیاد آرمان‌شهر

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا