ویدئو

فیلم؛ مادر یک «شهید» این ظلم دمادم تاکی ؟

گردهمایی بزرگ مردم اصفهان در رابطه بازاینده رود و سخنان بانویی که میکروفن رامی گیرد و رو به روحانیون که در مقابلش هستند می گوید: ظلم تاکی؟ دارم می سوزم ، بزاریدحرفهام رو بزنم…

https://www.youtube.com/watch?v=vLlOu9ItNDg

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا