زنان

خواهان برگزاری تجمع صنفی هستیم

رئیس جمعیت مامایی ایران با ارسال نامه‌ای به وزیر کشور خواستار صدور مجوز تجمع صنفی در اعتراض به عدم حل مشکلات متعدد قشر ماما ازسوی وزارت بهداشت و رفاه شد…

براساس اخبار دریافتی ایلنا، معصومه آباد، رئیس جمعیت مامایی ایران نامه‌ای به وزیر کشور ارسال کرده و در این نامه، خواستار صدور مجوز برای برگزاری تجمع صنفی شده است.

در این نامه همچنین، به مشکلات متدد قشر “ماما” اشاره شده و از بی‌توجهی وزارت بهداشت و وزارت رفاه به مطالبات ماماها انتقاد شده است.

بی‌توجهی وزارت بهداشت جهت تعیین تکلیف تعرفه مامایی، پرداخت حق‌الزحمه ماماها به پزشکان زنان، عدم توجه به این صنف در طرح تحول سلامت و واگذاری بعضی از امور مامایی به به‌ورزان دیگر گلایه‌های عنوان شده در این نامه هستند.

معصومه آباد در این نامه ضمن انتقاد از سازمان‌های بیمه‌گر که از پرداخت هزینه نسخ دارویی و پاراکلینیک تجویز شده قانونی توسط ماماها سرباز می‌زنند؛ خاطرنشان شده: با این اقدام، زنان بیمه شده متقاضی خدمات پراهمیت مامایی، مجبور به پرداخت هزینه‌های دارویی از سبد خانوار و به صورت آزاد هستند.

در بخش دیگر این نامه عدم اجرای مصوبه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مربوط به استخدام ۴۰۰۰ ماما و قطع بدون دلیل پرداخت ۱۵ درصدی تعرفه زایمان به ماماهای شاغل در بلوک‌های زایمانی ازجمله دلایل دیگر نارضایتی این قشر اعلام شده است.

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا