زنان

سکوی عظیم سیاست از میانمان رفت متن سخنان گنادی زیوگانف در باره درگذشت”فیدل کاسترو”

برگردان: ناهید مذکوری: فیدل کاسترو و کوبا یکی از بزرگترین اتوریته هائی خواهند بود که نه تنها در آمریکای لاتین بلکه در دنیای انسانیت نقش ایفا خواهند نمود.

گنادی زیوگانف صدرکمیته مرکزی حزب کمونیست و رئیس فراکسیون حزب کمونیست درمجلس دومای روسیه در سوگ رهبر انقلاب کوبا  فیدل کاسترو وی را پایه گذار سیاست اخلاقی بشریت دانست و در مورد وی چنین سخن راند: او حامی سیاستی بود که در درجه اول به انسانهای معمولی و زندگی شایسته ای برای کارگران و جهانیان با تفکر چپ باشد.

سخنان گنادی زیوگانف رهبر حزب کمونیست  فدراسیون روسیه ورئیس فراکسیون حزب کمونیست در مجلس دومای روسیه فدراتیو:

یکی از بزرگترین سیاستمداران دولتی که پایه های واقعی انسانی زندگی زحمتکشان و خوشبختی جهانیان را خواهان بود,از میانمان رفت.به نظر من فیدل کاسترو وکوبا یکی از بزرگترین اتوریته هائی خواهند بود که نه تنها در آمریکای لاتین بلکه در دنیای انسانیت نقش ایفا خواهند نمود.من و کاسترو  بارها با یکدیگر ملاقات داشتیم و همیشه از استعدادوذکاوتش در حیرت می شدم که چگونه از یک طرف فشار کوسه ماهی ای چون کشور آمریکا را که در ۹۰میلی فلوریدا قرار دارد با مردانگی و قهرمانی تحمل می کند ؟ با اینکه بارها به ترور وی دست زدند.

کاسترو در این جهان به سختی زیست وتنها بدلیل شجاعت وی و پشتیبای هم میهنانش براهش ادامه داد. وی استعداد عالی خویش را از طریق دولت وحکومت، قبل از هر چیزبرای فرهنگ وتعلیم و تربیت وبهداشت در خدمت به کودکان و زنان وسالمندان ومسائل اجتماعی استفاده نمود

فیدل کاسترو  برای همیشه در قلب انسانهای سیاره ما خواهد بود زیوگانف چنین ادامه داد: بارها به سخنرانی های چند ساعته کاسترو که با دیگران تفاوت خاصی داشت گوش فرا داده بودم, و در این باره به جرات می توان گفت که وی انسان با فرهنگ و وطن پرستی بود وزندگی پر ارزشی کرد. این را من مطمئن هستم که او برای همگیمان نمونه ترین انسان خواهد بود.

وی در اولین دیدارش با کشور ما که آن زمان شوروی بود و به گمانم حدود ۳۰ روز بود تمامی شوروی را سفر نمود واز آنچه دیده بود خوشحال بود. این سفر الهام بخش وی در ساختمان جامعه سوسیالیستی گردید.

من براین عقیده ام که کشور روسیه می باید به کوبائی که از آن سخن رفت ودر سخترین شرایط از روسیه دفاع نموده  باحد اکثر امکانات کمک نماید. فراموش نکنیم که امید به استحکام یک حکومت همیشه بستگی به پشتیبانی کشور های دوست و همسایه دارد.

برگردان: ناهید مذکوری ۲۶/۱۱/۲۰۱۶

برگرفته ازسایت حزب کمونیست فدراتیوروسیه

https://kprf.ru/party-live/cknews/160415.html

 

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا