زحمتکشان

تعدیل ساختاری و ورشکستگی صندوق های باز نشستگی

آمارها مبین واقعیت های بحران کنونی در صندوق های بازنشستگی کشور و کل نظام است. تاملی بر برخی از آمارهای منتشر شده در سایت های انترنتی ….

۱ – صندوق بازنشستگی کشوری، فولاد و نیروهای مسلح عملاً ورشکسته هستند و تقریباً بودجه خود را از کمکهای دولتی تامین می کنند.

۲ – صندوق بازنشستگی کشوری ۱ میلیون و ۱۹۱ هزار بیمه شده دارد و ۱ میلیون ۲۷۹ هزار مستمری بگیر.در نتیجه ماهانه ۱هزار و ۷۰۰ هزار میلیاردتومان به مستمری بگیران می دهد در حالی که ۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان آن را دولت پرداخت می کند.

۳ – صندوق بازنشستگی بانک مرکزی ۲۰ هزار و ۴۰۰ بیمه شده دارد با بیش از ۳۳ هزار نفر مستمری بگیر.

۴ – صندوق بازنشستگی فولاد تنها ۱۱ هزار و ۶۰۰ بیمه شده دارد در حالی که به بیش از ۷۴ هزار نفر حقوق مستمری می دهد.

۵ – صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی ۱۳ میلیون ۷۰۰ هزار بیمه شده دارد و ۳ میلیون مستمری بگیر. “

تامین اجتماعی تنها سازمان بزرگ با سرمایه کلانی است که بوسیله پس انداز های میلیونها کارگر از سال ۱۳۲۶ تا به امروز توانسته در اقتصاد کشور تاثیر پویایی داشته باشد آنهم برغم مدیریت های ناشایست دولتی و حیف ومیل کردن پس انداز های کارگران ایران، که بخشی از این غارت گریها را نمایندگان مجلس افشا نمودند. از سوی دیگر دولت های پس از جنگ با گسترش مناطق آزاد تجاری- صنعتی ضربه سنگین دیگری بر پیکر تامین اجتماعی وارد کردند زیرا با این طرح ضد کارگری و ضد ماده ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی کشور، همه کارگران این مناطق از شمول قانون کار خارج شدند و بدین گونه علاوه برمحروم کردن تامین اجتماعی از یک درآمد قانونی کارگران متخصص، تکنیسین های با تجربه و مهندسان این پروژه ها را ازحق قانونی باز نشستگی محروم نمودند. از سوی دیگر دولت بدهی های ناشی ازمدیریت نولیبرالی ش را به تامین اجتماعی پرداخت نکرده است. طبق همان آمارها ی همان منبع ” در سال ۱۳۸۴ بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی حدود ۶ هزار میلیارد تومان بوده است در حالی که این رقم اکنون به مرز ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.” با وجود همه این پدیده های نا به هنجار اقتصادی تنها صندوقی که هنوز توانسته بر روی پای خود بایستد، صندوق بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی است. فرآیند انتخابات مهندسی شده به وسیله دولت های پس از جنگ، تنها راه را برای کسانی باز گذاشته که سر سپرده سیاست های سرمایه داری مالی و صندوق بین المللی پول هستند و در نهایت شاهد ۲۸ سال دوره ی بی پایان رکود و تورم هستیم که بحران صندوق های بازنشستگان یکی از معلولهای آنست.

بازنشسگی پیش از موعود در دوره شوک درمانی دولت پیشین همان گونه که اشاره کردیم تعداد مستمری بگیران را دو برابر نمود، که یکی از جنبه های سیاست های تعدیل ساختاری بود. رویه دیگر سیاست های تعدیل ساختاری عدم استخدام نیروی کار برای استخدام در وزارت خانه هایی مانند آموزش و پرورش و بهداشت و . . . واستخدام بوسیله شرکتهای دلالی کار صورت می گیرد که این شرکتها همان حقوق را از دولت دریافت می کنند ولی زیر حداقل حقوق کارگران؛ به حتی، کارشناسان ارشد حقوق پرداخت می کنند وچون قراردادموقتی ها با انواع ترفندهای نولیبرالی از شمول قانون کار خارج شده اند( مانند خارج شدن کارگاه های زیر ده نفر از شمول قانون کار، در دولت به اصطلاح اصلاح طلب خاتمی ومجلس “اصلاحات” ) ورودی درآمد به صندوق های بازنشستگی محدود شده ولی با بازشستگی پیش از موعود خروجی آن افزایش یافته است. جنبه دیگر سیاست های تعدیل ساختاری، وجود مدیریت های نا کارآمد دولتی که تنها کاری که می کردند دریافت حقوق و پاداشهای چند صدمیلیون تومانی برای خود و حواریونشان بود. در میان این گزارش بی بی سی هم خط ونشان خود را به جا گذاشته است، مفسر این گزارش یکی از علت های بحران را در ایران افزایش حقوقها دانسته و بدین گونه نشان داد بلند گوی استعما پیر بودن و با آن تریبون امپریالسم شدن در نهایت این رسانه را به بلندگوی نولیبرلیسم تبدیل نموده است. تظاهر به سیاستی مستقل و غیر جانبدار یک ترفند ماکیاولیستی است. حقوق در ایران افزایش نیافته بلکه با وجود تورم واقعی در بازار خرید مردم، که نسبت به سال پیش صد د صد است، تنها ۱۵ درصد بالا رفته و این به معنای سقوط قدرت خرید کارگران و همه زحمت کشان ایران است. در واقع آمار نشان می دهد هر ساله حقوق کارگران نسبت به نرخ واقعی وغیر “مهندسی” شده بانک مرکزی کاهش دارد. این هم یکی دیگر از معلول های مناسبات اقتصادی تعدیل ساختاری و خصوصی سازی است. لایحه اصلاح قانون کار و ادغام تامین اجتماعی را باید از این زاویه نگریست که نشان می دهد دولتِ وامانده در سیاست های نادرست نولیبرالی، در حال غرق شدن می باشد، از این رو، چنگ به سوی سرمایه های کارگران (سازمان تامین اجتماعی )انداخته است.

اتحادیه نیروی کار پروژه ای کار ایران

سخنگو ناصر آقاجری

۲۶ آذر ماه ۱۳۹۵

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا